shadow

Aktuelno: 5 korisnih saveta za IPARD aplikante

Savet broj 1: informišite se o IPARD fondu Svako ko razmišlja o tome da aplicira za donaciju, odnosno subvenciju iz IPARD fonda treba se prvo informisati barem o nekim opštim načelima funkcionisanja IPARD programa. Korisno je recimo znati da se investicija ne može realizovati pre dobijanja rešenja o odobrenju IPARD projekta, odnosno to da se iz IPARD fonda ne mogu refundirati troškovi investicije načinjeni pre dobijanja ovog rešenja.… ČITAJ DALJE

Sledeći IPARD javni pozivi za Meru 1, Meru 3 i Meru 7 tek početkom 2023. godine?

Kao što smo ranije pisali, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede objavilo je Plan IPARD II javnih poziva za 2022. godinu. Iz ovog Plana poziva primetno je da će IPARD javni poziv (konkurs) za traktore biti raspisan već u februaru 2022. godine. Vidljivo je i to da osim nove Mere 9 – tehnička pomoć, Plan poziva ne daje informaciju o drugim planiranim javnim pozivima.… ČITAJ DALJE

Objavljena konačna rang lista za Četvrti javni poziv – IPARD Mera 3

Uprava za agrarna plaćanja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede objavila je Konačnu rang listu odobrenih zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje u Četvrtom javnom pozivu za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva. Projekti će biti odobravani u skladu sa Konačnom rang listom i raspoloživim finansijskim sredstvima, nakon administrativne i terenske kontrole ipunjenosti uslova.… ČITAJ DALJE

IPARD II konkurs za traktore već u februaru 2022. godine

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede objavilo je Plan IPARD javnih poziva za 2022. godinu: http://www.minpolj.gov.rs/download/Plan-poziva-za-2022.-godinu.pdf Iz Plana poziva primetno je da će IPARD javni poziv (konkurs) za traktore biti raspisan već u februaru 2022. godine. Vidljivo je i to da osim nove Mere 9 – tehnička pomoć, Plan poziva ne daje informaciju o drugim planiranim javnim pozivima.… ČITAJ DALJE

Objavljena Konačna rang lista za Šesti javni poziv – IPARD Mera 1

Uprava za agrarna plaćanja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede objavila je Konačnu rang listu zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje u Šestom javnom pozivu za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava. Projekti će biti odobravani u skladu sa Konačnom rang listom i raspoloživim finansijskim sredstvima, nakon administrativne i terenske kontrole ipunjenosti uslova.… ČITAJ DALJE

Vlada usvojila izmene zakona koje omogućavaju isplatu IPARD avansa

Na 87. sednici Vlade R. Srbije održanoj 27. oktobra 2021. godine, usvojen je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju. Ako ovaj predlog Vlade u sadašnjoj formi bude usvojen i u Narodnoj skupštini R. Srbije, a za očekivati je da će se ovo desiti, izmenjeni Zakon o poljoprivredi i ruralnom razvoju (dalje: Zakon) doneće određene novitete u implementaciji IPARD programa u R.… ČITAJ DALJE

Objavljena Bodovna lista Šesti javni poziv Mera 1 IPARD

Uprava za agrarna plaćanja je objavila Bodovnu listu za Šesti javni poziv za Meru 1 IPARD: http://uap.gov.rs/wp-content/uploads/2021/10/bodovna-lista-1.pdf. Iz Bodovne liste za Šesti javni poziv Mera 1 IPARD može se videti da je pristiglo 369 zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaj. Šesti javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava bio je raspisan od 21.… ČITAJ DALJE