shadow
IPARD fond konsalting > Aktuelno > 5 korisnih saveta za IPARD aplikante

5 korisnih saveta za IPARD aplikante

Savet broj 1: informišite se o IPARD fondu

Svako ko razmišlja o tome da aplicira za donaciju, odnosno subvenciju iz IPARD fonda treba se prvo informisati barem o nekim opštim načelima funkcionisanja IPARD programa. Korisno je recimo znati da se investicija ne može realizovati pre dobijanja rešenja o odobrenju IPARD projekta, odnosno to da se iz IPARD fonda ne mogu refundirati troškovi investicije načinjeni pre dobijanja ovog rešenja. Ovo pravilo ne važi za tzv. “opšte troškove” koji uključuju IPARD konsalting, projektovanje i druge usluge stručnjaka, usluge neophodne za pripremu IPARD aplikacije, odnosno dobijanje subvencije.

U ovu svrhu informisanja IPARD aplikant može koristiti ovu Internet prezentaciju ipardfond.rs, Internet prezentaciju IPARD agencije, odnosno Uprave za agrarna plaćanja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kao i druge brojne Internet prezentacije drugih IPARD konsultantskih agencija, odnosno Internet portala koji se bave tematikom pojloprivrede i uopšte ruralnog razvoja, kao što je recimo portal Poljo sfera. IPARD aplikant može koristiti i publikacije kao što je “Do IPARD podsticaja u 10 koraka“.

Savet broj 2: donesite odluku u šta tačno želite da investirate

Svako ko želi da aplicira za donaciju, odnosno subvenciju iz IPARD fonda treba da proveri da li za svoju investicionu ideju može tražiti podršku kroz IPARD fond. Ako slušate naš opšti savet, a on je da planirate na vreme i da počnete sa pripremama i pre raspisivanja IPARD javnog poziva, onda ovo znači da odluku o tome u šta tačno želite da investirate efektivno donosite tokom vremenskog perioda koji prethodi raspisivanju javnog poziva. Samim tim, ovo znači da najaktuelnija Lista prihvatljivih investicija i troškova još nije objavljena (pošto nije ni sam IPARD javni poziv).

Međutim, ovo nije problem za donošenje odluke u vezi toga u šta tačno se želi investirati. I na našoj Internet prezentaciji ipardfond.rs, u meniju pod svakom od “mera” IPARD fonda, potencijalni IPARD aplikant može pronaći dokument Lista prihvatljivih investicija i troškova sa aktuelnih, odnosno prethodnih javnih poziva, ako je javni poziv okončan u trenutku donošenja odluke. Obično nema velikih razlika između ovih dokumenata iz različitih javnih poziva. Slična ovoj Listi prihvatljivih investiciji i troškova u vezi Drugog javnog poziva za Meru 7 (ruralni turizam).

Proučite ovaj dokument i obeležite/izaberite investicije koje su Vam interesantne, odnosno za koje želite da aplicirate u IPARD fond za subvenciju. Znajte da iz IPARD fonda ne možete dobiti novčanu podršku za kupovinu nepokretnosti.

Savet broj 3: planirajte na vreme

Za kvalitetnu pripremu IPARD projekta treba vremena. Koliko vremena pitaćete? Odgovor je: ovo veoma zavisi od komplikovanosti investicije. Ako je recimo investicija nabavka jednog traktora ili čak više komada druge poljoprivredne mehanizacije, onda IPARD aplikant možda i može “priuštiti” da čeka raspisivanje javnog poziva, pa tek nakon objavljivanja javnog poziva počne razmišljati o nabavci mehanizacije i eventualnom apliciranju u IPARD fond. U većini situacija međutim, a posebno kad investicija uključuje izgradnju građevinskih objekata, trenutak čekanja raspisivanja javnog poziva znači da ste već zakasnili da iz tog javnog poziva obezbedite IPARD donaciju, odnosno subvenciju.

IPARD aplikant treba da zna da studiozna i kvalitetna priprema projekta za apliciranje u IPARD fond, i ovo samo u fazi apliciranja, ukupno traje od mesec do 4+ meseci u nekim slučajevima, te uzima od minimalno 10 do 40+ radnih dana jednog IPARD konsultanta. Inače, IPARD postupak pri IPARD agenciji se generalno deli na 2 faze: fazu odobravanja projekta i fazu odobravanja isplate. Faza odobravanja isplate se deli na pustupak za odobravanje avansne isplate i postupak za odobravanje konačne isplate. Ovaj zadnji postupak dolazi nakon realizacije investicije.

IPARD aplikant takođe treba da zna da IPARD javni pozivi realno kratko traju. Recimo, Drugi javni poziv za Meru 7 IPARD (ruralni turizam) raspisan je od 23. septembra i traje do 17. decembra 2021. godine. Ovo je period značajno kraći od 3 meseci i samo tokom ovog vremenskog perioda je moguće podneti zahtev za odobrenje IPARD projekta za ruralni turizam. Pre i posle ovih datuma, zahtev za IPARD podsticaj nije moguće podneti.

Kako ogromna većina zahteva za odobrenje IPARD projekta u Meri 7 uključuje i i izgradnju, a pod izgradnjom se ne misli samo na izgradnju novih građevinskih objekata već se misli i na građenje, dogradnju, rekonstrukciju, sanaciju, adaptaciju, itd, ovo u praksi znači da je najčešće i neophodno dobiti adekvatne dozvole od lokalne samouprave prema mestu investicije. A ovaj proces dobijanja dozvola zna da potraje, pa čak i u situacijama kad je imovinska situacija “čista” i postoji adekvatno formirana građevinska parcela. Dobijanje ovih dozvola od “opštine” uslovljeno je kvalitetnim građevinskim projektovanjem koje je prethodno neophodno obaviti. Često se dešava da pre projektovanja ima posla i za urbaniste i geodete, što takođe zna da veoma potraje. Dodajte na ovo vreme za projektovanje i dobijanje dozvola, i vreme neophodno za studioznu i kvalitetnu pripremu projekta od strane IPARD konsultanta, i veoma lako se “probije” krajnji rok za apliciranje.

Dodatno, ako investicija uključuje i izgradnju novih objekata, pokazalo se kao dobra praksa da IPARD aplikant traži od lokalne samouprave prema mestu investicije i dokument “informacija o lokaciji”. Informacija o lokaciji sadrži podatke o mogućnostima i ograničenjima gradnje na katastarskoj parceli, odnosno na više katastarskih parcela. Kasnije će i arthitekta i IPARD konsultant najverovatnije tražiti ovaj dokument, tako da obezbeđivanje istog samostalno od strane IPARD aplikanta i štedi vreme i omogućava kvalitetnije analize od strane IPARD konsultanta, odnosno arhitekte.

Savet broj 4: izaberite IPARD konsultanta

Obavezno izaberite IPARD konsultanta jer odobravanje i dobijanje IPARD subvencije (namerno pravimo distinkciju ovde između odobravanja i dobijanja), kao i realizacija same investicije, i traje i jeste komplikovan proces. Većina IPARD aplikanata veruje da odobrenje IPARD projekta automatski znači i odobrenje isplate na kraju, nakon realizacije investicije, pa samim tim konsultant je neophodan samo u početku, u fazi apliciranja i uglavnom zbog izrade poslovnog plana. Ovo je zabluda, konsultant je neophodan svo vreme trajanja IPARD postupka i odobrenje IPARD projekta ne znači da će automatski doći do isplate IPARD donacije, odnosno subvencije. Zapravo, redovno se dešava da se investicija ne realizuje u skladu sa rešenjem o odobrenju projekta i da do isplate IPARD podsticaja nakon okončanja investicije uopšte i ne dođe. Ovo je za IPARD aplikanta čak i gora opcija nego da bude odbijen u startu, odnosno ne dobije rešenje o odobrenju IPARD projekta.

Dodatno, mnogi IPARD aplikanti, a naročito pravna lica izbegavaju angažovanje IPARD konsultanta jer misle da isti posao mogu kvalitetno obaviti i upošljenici unutar firme. I ovo je najčešće zabluda i da je tako, lako je utvrditi analizirajući bodovne, odnosno rang liste, recimo ovu najnoviju: Bodovna lista Šesti javni poziv Mera 1 IPARD. Primećujete koliko više procentualno ima pravnih lica i preduzetnika pri kraju liste, sa 0 ili sličnim malim brojem bodova, u odnosu na vrh liste gde su uglavnom zastupljena fizička lica? Pritom, slažemo se, aktuelni kriterijumi Mera 1 IPARD možda nisu naklonjeni pravnim licima. Međutim, ovde se onda mogu postaviti druga brojna pitanja, tipa zašto nije aplicirano u Meru 3 IPARD namenenu isključivo pravnim licima i/ili zašto je uopšte aplicirano u Meri 1 kad je svaki IPARD konsultant mogao sa velikom sigurnošću da unapred zaključi da recimo sa 0 bodova, aplikant nema gotovo nikakve šanse da dobije odobrenje IPARD projekta? Bilo koje da je pitanje u ovom slučajevima, neuspeh je suštinski zbog nedostatka kvalitetnog IPARD konsaltinga, a ne presudno zbog aktuelnih kriterijuma.

Odluka oko izbora konkretnog konsultanta sa strane IPARD aplikanta je već dosta kompleksna oblast ličnih motiva i očekivanja od IPARD konsultanta i investicije, tako da u ovoj oblasti nećemo davati savete. Već smo dosta i pisali o ovoj temi i našem pristupu celoj problematici na stranici IPARD podrška.

Savet broj 5: angažujte IPARD konsultanta čak i pre nego angažujete arhitektu (ako investicija uključuje i izgradnju)

Ako investicija uključuje i izgradnju, savetujemo da angažujete IPARD konsultanta čak i pre nego angažujete arhitektu, ili barem istovremeno. Zašto? Zato što IPARD konsultant, barem onaj koji poznaje oblast planiranja i izgradnje treba da sarađuje sa arhitektom (pa i svim stručnjacima drugih profila ako su neophodni) i u delu projektovanja, odnosno ishodovanja dozvola. Dodatno, mnogi IPARD konsultanti već sarađuju sa arhitektama sa kojima imaju prethodno ostvarenu uspešnu saradnja, pa IPARD aplikantu mogu i pomoći oko angažovanja stručnjaka iz ove oblasti.

Saradnja IPARD konsultanta i arhitekte treba da garantuje da i građevinski deo šireg IPARD projekta pogoduje investicionim ciljevima i uspešnosti IPARD aplikanta. Često puta, projektovanje i/ili dobijanje dozvola bude obavljeno i pre angažovanja IPARD konsultanta, i onda se pokaže da nisu sva projektovana rešenja izvedena na najsrećniji način za samog IPARD aplikanta. Jednostavno, arhitekte i stručnjaci drugih profila ako je njihova ekspertiza zahtev investicionog projekta, se razumu u svoje oblasti ekspertize, ali to ne znači da se razumu i u IPARD program.

Srećno!