shadow

5 korisnih saveta za IPARD aplikante

Savet broj 1: informišite se o IPARD fondu Svako ko razmišlja o tome da aplicira za donaciju, odnosno subvenciju iz IPARD fonda treba se prvo informisati barem o nekim opštim načelima funkcionisanja IPARD programa. Korisno je recimo znati da se investicija ne može realizovati pre dobijanja rešenja o odobrenju IPARD projekta, odnosno to da se iz IPARD fonda ne mogu refundirati troškovi investicije načinjeni pre dobijanja ovog rešenja.… ČITAJ DALJE

Objavljena Bodovna lista Šesti javni poziv Mera 1 IPARD

Uprava za agrarna plaćanja je objavila Bodovnu listu za Šesti javni poziv za Meru 1 IPARD: http://uap.gov.rs/wp-content/uploads/2021/10/bodovna-lista-1.pdf. Iz Bodovne liste za Šesti javni poziv Mera 1 IPARD može se videti da je pristiglo 369 zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaj. Šesti javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava bio je raspisan od 21.… ČITAJ DALJE

Trećina zahteva podneta za I javni poziv Mera 7 bez obavezne građevinske dokumentacije

Po podacima prezentovanim tokom poslednje održane sednice Odbora za praćenje IPARD II programa, na I javni poziv za Meru 7 – ruralni turizam IPARD-a iz 2020. godine stiglo je 311 zahteva za odobrenje projekta. Podsećamo da je raspoloživi budžet za ovaj javni poziv bio oko 20 miliona EUR. Takođe, po podacima prezentovanim tokom sednice Odbora zahtevana podrška na ovom javnom pozivu je iznosila nešto manje od 46 miliona EUR, odnosno 2,3 puta više nego je bilo raspoloživo.… ČITAJ DALJE

Besplatna online informativna sesija Mera 7 IPARD-a

Obaveštavamo zainteresovanu javnost da ćemo u utorak, 5. oktobra 2021. godine, sa početkom od 14.00 organizovati besplatnu informativnu sesiju u vezi II javnog poziva za Meru 7 IPARD-a ruralni turizam. Na pitanja učesnika će odgovarati IPARD konsultant Goran Mitrović. Planirano je da online info sesija traje maksimalno 90 minuta, a po potrebi se može produžiti za još 30-tak minuta.… ČITAJ DALJE

Raspisan Drugi javni poziv za IPARD podsticaje u okviru Mere 7 za ruralni turizam

Drugi Javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za diverzifikaciju poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja objavljen je na internet prezentaciji Uprave za agrarna plaćanja. Rok za podnošenje zahteva je od 23. septembra do 17. decembra 2021. godine. Predmet ovog Javnog poziva su investicije i prihvatljivi troškovi u ruralni turizam koji su dati u Listi prihvatljivih investicija i troškova za Drugi Javni poziv za Meru 7, koja je obajvljena uz ovaj Javni poziv.… ČITAJ DALJE

Izmenjen Pravilnik za Meru 7 – ruralni turizam

U “Službenom glasniku RS” 87/21 objavljene su izmene Pravilnika za Meru 7 IPARD-a. Glavne izmene odnose se preciznije definisanje nekih odredbi, kao recimo da su 3 ponude neophodne za investicije koje prelaze vrednost od 10.000 evra u dinarskoj protivvrednosti, ne računajuči PDV, ili izmena koja je vršena i u drugim pravilnicima, recimo za Meru 1, da se posmatra dan podnošenja zahteva za odobravanje projekta kad je u pitanju starost podnosioca, a ne datum odobravanja projekta.… ČITAJ DALJE