shadow
IPARD fond konsalting agencija > Aktuelno > Cenovnik konsaltinga za IPARD javni poziv za traktore u 2022. godini

Cenovnik konsaltinga za IPARD javni poziv za traktore u 2022. godini

Obzirom da često dobijamo upite u vezi troškova naših usluga – IPARD konsaltinga, odlučili smo da objavimo razumljiv cenovnik usluga IPARD konsaltinga. Ovo u vezi javnog poziva za traktore u 2022. godini.

Nabavka traktora vrednosti do 50.000 EUR:

-“vrednost u novcu” koju podnosilac IPARD zahteva dobija zahvaljujući IPARD konsaltingu (zavisno od vrednosti traktora i procenta podsticaja – 60, 65 ili 70%) : 15.000 – 35.000 EUR;

-realni trošak za IPARD konsalting (zavisno od procenta podsticaja – 60, 65 ili 70% i činjenice da se i za IPARD konsalting dobija podsticaj/povraćaj u istom procentu): 900 – 1.200 EUR.

udeo realnog troška konsaltinga u dobijenoj “vrednost u novcu”: 2,5 – 8%.

-dinamika plaćanja ka “IPARD fond konsalting” agenciji:

  • 500 EUR u dinarskoj protivvrednosti, u roku od 5 dana od sklapanja konsalting ugovora – pre podnošenja zahteva za IPARD podsticaj za nabavku novog traktora,
  • 2.500 EUR u dinarskoj protivvrednosti, po odobrenju IPARD zahteva i dobijanja rešenja Ministarstva poljoprivrede i avansa za nabavku traktora (ako podnosilac zahteva za IPARD podsticaj odluči da traži avans),

Nabavka traktora vrednosti preko 50.000 EUR:

vrednost u novcu” koju podnosilac IPARD zahteva dobija zahvaljujući konsaltingu: 35.000 – 70.000+ EUR;

-realni trošak za IPARD konsalting (zavisno od procenta podsticaja – 60, 65 ili 70% i činjenice da se i za IPARD konsalting dobija podsticaj/povraćaj u istom procentu): 1.200 – 1.600 EUR.

udeo realnog troška konsaltinga u dobijenoj “vrednost u novcu”: 2,5 – 5%.

-dinamika plaćanja ka “IPARD fond konsalting” agenciji:

  • 1.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti, u roku od 5 dana od potpisivanja konsalting ugovora – pre podnošenja zahteva za IPARD podsticaj za nabavku novog traktora,
  • 3.000 EUR po odobrenju IPARD zahteva i dobijanja rešenja Ministarstva poljoprivrede i avansa za nabavku traktora (ako podnosilac zahteva za IPARD podsticaj odluči da traži avans),