shadow
IPARD fond konsalting > Aktuelno > Konkurs iz IPARD III programa ipak decembra 2023. godine?

Konkurs iz IPARD III programa ipak decembra 2023. godine?

Postupak usvajanja Predloga zaklјučka kojim Vlada Republike Srbije usvaja IPARD III program za Republiku Srbiju za period 2021-2027 godine je započet. U vezi sa tim, do kraja godine očekuju se i prvi javni pozivi u okviru IPARD III ciklusa, najpre za Meru 1, gde postoji najveće interesovanje korisnika, a onda i za ostale reakreditovane mere.

Investicije koje će biti podržane IPARD III programom odnosiće se na nabavku opreme, mašina i mehanizacije, izgradnju i rekonstrukciju proizvodnih i pratećih objekata, što će značajno doprineti dostizanju evropskih standarda u oblasti higijene, bezbednosti hrane, dobrobiti životinja, zaštite životne sredine, kao i osnaživanju polјoprivrednih proizvođača i prerađivača za plasman proizvoda na tržište EU.

U tom smislu, nastavlјa se sa sprovođenjem mera namenjenih podršci razvoju primarne polјoprivredne proizvodnje, prerađivačkih kapaciteta i diverzifikaciji aktivnosti u ruralnim područjima, koje će biti proširene na nove sektore. Tako će Mera 1 uklјučiti i sektor ribarstva, dok će Mera 3 obuhvatiti dva nova sektora – preradu ribe, žitarica i industrijskog bilјa. Mera 7 će, pored podrške izgradnji i opremanju kategorisanih ugostitelјskih objekata, uklјučivati i podršku za direktnu prodaju polјoprivredno – prehrambenih i drugih lokalnih proizvoda na gazdinstvu, u lokalnim prodavnicama, kao i na pijacama. Takođe, ovom merom biće obuhvaćena i izgradnja i opremanje objekata za pružanje uslužnih delatnosti manjeg obima.

Važno je istaći, da će pojedine kategorije korisnika imati i višu stopu podsticaja, kao što su npr. mladi do 40 godina i prozvođači sertifikovanih organskih proizvoda koji mogu ostvariti povraćaj do 70% prihvatlјivih troškova, zatim stanovnici planinskih područija, koji mogu ostvariti povraćaj do 65%, dok je dodatnih 10% povraćaja namenjeno za investicije u vezi sa upravlјanjem otpadom i otpadnim vodama i obnovlјivim izvorima energije.

Izvor: bilten “Ipard na dlanu br. 23” koji izdaje Ministarstvo poljoprivrede.