Mera 1 – mašine i izgradnja

Photo: RBI

IPARD Mera 1 – Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava dodeljuje se kako bi korisnici kroz tehnička poboljšanja i ulaganja u novu mehanizaciju i tehnologije povećali produktivnost i konkurentnost poljoprivredne proizvodnje. Pored toga, gazdinstva se usklađuju i sa minimalnim nacionalnim uslovima i EU standardima u oblastima zaštite životne sredine, zdravlja i zaštite bilja i dobro-biti životinja.

Koji su prihvatljivi sektori ulaganja?

Merom 1 su obuhvaćeni sektori mleka (mlečnog govedarstva); mesa; voća i povrća; sektor ostalih useva, koji obuhvata žitarice i industrijsko bilje, i to: šećernu repu, soju, suncokret, uljanu repicu, uljanu tikvu, lan, hmelj i konoplju; sektor jaja i sektor grožđa.

Kome su namenjeni IPARD podsticaji i ko može podneti zahtev za odobravanje projekta na javni poziv u okviru Mere 1?

Mera 1 je prevashodno namenjena fizičkim licima (uključujući preduzetnike), ali korisnici ove mere mogu biti i pravna lica (zemljoradničke zadruge i privredna društva). I jedni i drugi moraju biti upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) i nalaziti se u aktivnom statusu.

Da li se iz IPARD programa ostvaruje povraćaj celokupne investicije?

Kofinansira se samo deo investicije koji spada u takozvane prihvatljive troškove (PDV nije prihvatljiv trošak). Nivo pomoći u prihvatljivim troškovima investicije iznosi:

  • 60% ukupnih prihvatljivih troškova investicije
  • 65% u slučaju kada je investiciju realizovao mladi poljoprivrednik (mlađi od 40 godina na dan podnošenja zahteva za odobravanje projekta)
  • 70% za investicije u području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi
  • dodatnih 10% za investicije u upravljanje otpadom i otpadnim vodama

U kojim granicama se kreće visina IPARD podsticaja?

Bez obzira na ukupnu vrednost investicije i prihvatljivih troškova, podnosilac zahteva može da ostvari IPARD podsticaj u okviru sledećih granica (donji limit će biti podignut na 20.000 EUR za IPARD III):

SEKTORMINIMALAN  IZNOS PODSTICAJA U EURMAKSIMALAN IZNOS PODSTICAJA U EUR
Sektor voća i povrća20.000700.000
Sektor ostalih useva20.000700.000
Sektor grožđa20.000700.000
Sektor mleka20.0001.000.000
Sektor mesa20.0001.000.000
Sektor jaja20.0001.000.000
Navedeni iznosi predstavljaju minimalni i maksimalni iznos sredstava koji korisniku može biti odobren za jednu ili više investicija uz podneti zahtev za odobravanje projekata. Treba obratiti pažnju da minimalni iznos IPARD podrške, nakon obračunatih prihvatljivih troškova i nakon obračunatog podsticaja u iznosu od minimum 60%, ne bude manji od 20.000 EUR

Da li je prihvatljiva nabavka polovne opreme, mašina ili mehanizacije?

Nabavka polovne opreme, mašina i mehanizacije nije prihvatljiva investicija u okviru IPARD programa. Sva oprema, mašine i mehanizacija mora da bude nova i nekorišćena, odnosno proizvedena najkasnije pet godina od godine u kojoj se podnosi zahtev za odobravanje projekta, a koja se prvi put stavlja u upotrebu.

Koji objekti mogu biti predmet IPARD podsticaja?

Objekat koji je predmet investicije u fizičku imovinu jeste zatvoreno skladište i to: specijalizovano skladište i hladnjača, rezervoar i cisterna, poljoprivredna zgrada i to staja za stoku i živinarnik, zgrada za uzgoj, proizvodnju i smeštaj poljoprivrednih proizvoda, poljoprivredni silos, poslovna zgrada – upravna zgrada, ostale poljoprivredne zgrade – zgrada za smeštaj poljoprivrednih mašina i alata, kao i prateći ekonomski objekat za gajenje domaće životinje i to ispust za stoku, betonske piste za odlaganje čvrstog stajnjaka i objekat za skladištenje osoke u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja i posebnim propisom kojim se propisuje klasifikacija objekata, a koji se nalazi na području Regiona Vojvodine, Beogradskog regiona, Regiona Šumadije i Zapadne Srbije i Regiona Južne i Istočne Srbije, u skladu sa zakonom koji uređuje regionalni razvoj.

Detaljan spisak prihvatljivih investicija i troškova je u Prilogu 1 – Lista prihvatljivih investicija i troškova.

Posebni uslovi za ostvarivanje prava na odobravanje projekta u sektoru mesa

Poljoprivrednik ostvaruje pravo na odobravanje projekta u sektoru mesa ako:

1) u Registru poljoprivrednih gazindstava ima prijavljen odgovarajući stočni fond (podatke o vrsti životinja i broju gazdinstva (HID) na kojima se drže ili uzgajaju);

2) ima objekat upisan u registar u skladu sa posebnim propisom koji uređuje upis u Registar objekata, odnosno Registar odobrenih objekata, i to kapaciteta: do 1.000 goveda i/ili 1.000 ovaca i koza i/ili 400 krmača, i/ili 10.000 tovnih svinja i/ili 50.000 brojlera po turnusu odnosno ima upisan objekat za proizvodnju roditeljskog jata kokošaka teškog tipa.

Poljoprivrednik koji ima objekat kapaciteta više od 1.000 goveda ili više od 1.000 ovaca ili koza ili više od 400 krmača ili više od 10.000 tovnih svinja ili više od 50.000 brojlera po turnusu, ostvaruje pravo na odobravanje projekta samo za:

1) izgradnju skladišnih kapaciteta za stajnjak i/ili specifičnu opremu i mehanizaciju za manipulaciju i korišćenje stajnjaka;

2) investicije u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora na gazdinstvu.

Posebni uslovi za ostvarivanje prava na odobravanje projekta u sektoru mleka

Poljoprivrednik ostvaruje pravo na odobravanje projekta u sektoru mleka ako:

1) u Registru poljoprivrednih gazindstava ima prijavljen odgovarajući stočni fond (podatke o vrsti životinja i broju gazdinstva (HID) na kojem se drže ili uzgajaju);

2) na poljoprivrednom gazdinstvu ima do 300 mlečnih krava koje su obeležene i registrovane u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo;

3) je vlasnik životinja iz tačke 2) ili ako je vlasnik životinja član njegovog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

Lice koje ispunjava uslove iz stava 1. tač. 1)–3) ovog člana koje ima više od 300 mlečnih krava, ostvaruje pravo na odobravanje projekta samo za:

1) investicije u izgradnji i/ili rekonstrukciji skladišnih kapaciteta za stajnjak i/ili specifičnu opremu i mehanizaciju za manipulaciju i korišćenje stajnjaka;

2) investicije u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora na gazdinstvu.

Posebni uslovi za ostvarivanje prava na odobravanje projekta u sektoru voća

Poljoprivrednik u zavisnosti od vrste investicije, ostvaruje pravo na odobravanje projekta u sektoru voća ako u Registru poljoprivrednih gazdinstava ima upisano do 20 ha jagodastog voća i/ili do 100 ha drugog voća u skladu sa šifarnikom biljne proizvodnje koji je sastavni deo propisa kojim se uređuje registar poljoprivrednih gazdinstava i ako je predmet investicije vezan za proizvodnju te vrste voća.

Poljoprivrednik ostvaruje pravo na odobravanje projekta u sektoru voća za investicije u izgradnju objekata za skladištenje voća ako u Registru ima upisano od 2 ha do 20 ha jagodastog voća i/ili od 5 ha do 100 ha drugog voća.

Proizvođač sadnog materijala voća ostvaruje pravo na odobravanje projekta u sektoru voća ako:

1) u Registru ima upisano do 50 ha sadnog materijala voća u skladu sa šifarnikom biljne proizvodnje koji je sastavni deo propisa kojim se uređuje registar poljoprivrednih gazdinstava;

2) obavlja delatnost proizvodnje sadnog materijala voća u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje registar proizvođača sadnog materijala voćaka, vinove loze i hmelja;

3) je predmet investicije vezan za proizvodnju te vrste sadnog materijala voća.

Posebni uslovi za ostvarivanje prava na odobravanje projekta u sektoru povrća

Poljoprivrednik u zavisnosti od vrste investicije ostvaruje pravo na odobravanje projekta u sektoru povrća ako u Registru poljoprivrednih gazdinstava ima upisano do 5 ha povrća u zaštićenom prostoru i/ili do 100 ha povrća na otvorenom prostoru u skladu sa šifarnikom biljne proizvodnje koji je sastavni deo propisa kojim se propisuje registar poljoprivrednih gazdinstava i ako je predmet investicije vezan za proizvodnju tog povrća.

Poljoprivrednik ostvaruje pravo na odobravanje projekta u sektoru povrća za investicije u izgradnju objekata za skladištenje povrća ako u Registru ima upisano od 0.5 ha do 5 ha povrća u zaštićenom prostoru i/ili od 3 ha do 100 ha povrća na otvorenom prostoru.

Posebni uslovi za ostvarivanje prava na odobravanje projekta u sektoru ostalih useva (žitarice i industrijsko bilje: šećerna repa, soja, suncokret, uljana repica, uljana tikva, lan, hmelj i konoplja)

Poljoprivrednik u zavisnosti od vrste investicije ostvaruje pravo na odobravanje projekta u sektoru ostalih useva ako u Registru poljoprivrednih gazdinstava ima prijavljene kulture pod ostalim usevima u skladu sa šifarnikom biljne proizvodnje koji je sastavni deo propisa kojim se propisuje registar poljoprivrednih gazdinstava i ako je predmet investicije vezan za proizvodnju ostalih useva.

Poljoprivrednik ostvaruje pravo na odobravanje projekta u sektoru ostalih useva, za investicije u:

1) izgradnju i opremanje objekata za skladištenje ostalih useva – ako u Registru ima upisano 2 ha ili više ha poljoprivrednog zemljišta pod ostalim usevima;

2) nabavku traktora – ako u Registru ima upisano od 2 ha do 50 ha poljoprivrednog zemljišta pod ostalim usevima;

3) nabavku opreme, mašina i mehanizacije za poljoprivrednu proizvodnju osim kombajna i traktora – ako u Registru ima upisano od 50 ha do 100 ha poljoprivrednog zemljišta pod ostalim usevima.

Posebni uslovi za ostvarivanje prava na odobravanje projekta u sektoru jaja

Poljoprivrednik u zavisnosti od vrste investicije, ostvaruje pravo na odobravanje projekta u sektoru jaja ako:

1) u Registru poljoprivrednih gazdinstava ima prijavljen odgovarajući stočni fond (podatke o vrsti životinja i broju gazdinstva (HID) na kojem se drže ili uzgajaju);*

2) ima odobreni objekat upisan u odgovarajući registar u skladu sa posebnim propisom koji uređuje upis u Registar odobrenih objekata za držanje kokošaka nosilja u eksploataciji kapaciteta do 200.000 kokošaka nosilja, odnosno ima upisan objekat za proizvodnju roditeljskog jata kokošaka lakog tipa, odnosno odgoj kokošaka nosilja;**

3) je vlasnik životinja iz tačke 1) ovog stava ili ako je vlasnik životinja član njegovog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

Poljoprivrednik koji ima objekat za držanje kokošaka nosilja u eksploataciji kapaciteta većeg od 200.000 kokošaka ostvaruje pravo na odobravanje projekta samo za prihvatljive investicije u:

1) rekonstrukciju, odnosno, adaptaciju, odnosno dogradnju objekata za držanje kokošaka nosilja u eksploataciji;

2) nabavku novih obogaćenih kaveza;

3) izgradnju objekata za upravljanje otpadom, tretman otpadnih voda, sprečavanje zagađenja vazduha, skladištenje stajnjaka;

4) proizvodnju energije iz obnovljivih izvora na gazdinstvu.

Posebni uslovi za ostvarivanje prava na odobravanje projekta u sektoru grožđa

Poljoprivrednik u zavisnosti od vrste investicije, ostvaruje pravo na odobravanje projekta u sektoru grožđa ako:

1) u Registru poljoprivrednih gazdinstava ima upisano do 100 ha grožđa u skladu sa šifarnikom biljne proizvodnje koji je sastavni deo propisa kojim se uređuje registar poljoprivrednih gazdinstava;

2) je proizvođač grožđa upisan u vinogradarski registar u skladu sa zakonom kojim se uređuje vino;

3) je predmet investicije vezan za proizvodnju grožđa.

Proizvođač sadnog materijala grožđa ostvaruje pravo na odobravanje projekta u sektoru grožđa ako:

1) u Registru ima upisan sadni materijal grožđa u skladu sa šifarnikom biljne proizvodnje koji je sastavni deo propisa kojim se uređuje registar poljoprivrednih gazdinstava;

2) obavlja delatnost proizvodnje sadnog materijala vinove loze u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje registar proizvođača sadnog materijala voćaka, vinove loze i hmelja;

3) je predmet investicije vezan za proizvodnju te vrste sadnog materijala grožđa.

Detaljnije informacije o Meri 1 IPARD programa mogu se pronaći u Vodiču za korisnike IPARD programa za Meru 1.

Čitaj dalje: Kako dobiti IPARD donaciju Mera 1 mašine i izgradnja?