IPARD Mera 1 – Mašine i izgradnja

Photo: RBI

IPARD Mera 1 “Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava” dodeljuje se kako bi korisnici kroz tehnička poboljšanja i ulaganja u novu mehanizaciju, objekte i tehnologije povećali produktivnost i konkurentnost poljoprivredne proizvodnje. Pored toga, gazdinstva se usklađuju i sa minimalnim nacionalnim uslovima i EU standardima u oblastima zaštite životne sredine, zdravlja i zaštite bilja i dobrobiti životinja.

Prihvatljivi sektori ulaganja kroz IPARD Meru 1

IPARD Merom 1 su obuhvaćeni sektori mleka (mlečnog govedarstva); mesa; voća; povrća; sektor ostalih useva koji obuhvata žitarice i industrijsko bilje: šećernu repu, soju, suncokret, uljanu repicu, uljanu tikvu, lan, hmelj i konoplju; zatim sektor jaja; sektor grožđa i na kraju sektor ribarstva.

Ko treba da podnese zahtev za odobravanje projekta na konkurs u okviru Mere 1?

IPARD Mera 1 je prevashodno namenjena fizičkim licima (ovo uključuje i preduzetnike). Međutim, korisnici ove mere potpuno ravnopravno mogu biti i neka pravna lica (zemljoradničke zadruge i privredna društva).

I jedni i drugi moraju biti upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG), nalaziti se u “aktivnom statusu” u ovom Registru, te ispuniti i brojne druge formalne uslove.

Koji procenat investicije finansira IPARD program?

Podsticaj & subvencija iz IPARD fonda se dodeljuje u vidu bespovratnih sredstava, odnosno donacije.

IPARD program finansira deo investicije koji spada u takozvane “prihvatljive troškove“. PDV recimo nije “prihvatljiv trošak”. Dakle: na PDV plaćen tokom nabavki dobara i usluga, ne ostvaruje se podsticaj. Na skoro sve druge vrste troškova, uključujući i IPARD konsalting se međutim ostvaruje podsticaj.

Procenat IPARD podsticaja u “prihvatljivim troškovima” investicije iznosi:

 • 60% ukupnih prihvatljivih troškova investicije
 • 65% za investicije u području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi
 • 70% u slučaju kada je investiciju realizovao mladi poljoprivrednik (osoba mlađa od 40 godina na dan podnošenja zahteva za odobravanje projekta)
 • 70% za investicije proizvođača sertifikovanih organskih proizvoda
 • dodatnih 10% za investicije u upravljanje otpadom i otpadnim vodama i investicije u OIE (obnovljive izvore energije)

  *ukupan iznos IPARD podsticaja ne može preći 75%

Primer obračuna IPARD podsticaja & subvencije:

Vrednost svih troškova investicije je recimo 36.000 EUR. Računajući i 20% PDV u ovom iznosu. 36.000 EUR – neprihvatljivih 6.000 EUR za PDV = 30.000 EUR osnovica x 70% IPARD podsticaj za mlade poljoprivrednike = 21.000 EUR vrednost IPARD donacije.

Dakle u ovoj kalkulaciji ~59% od uloženog se dobije nazad kao subvencija kroz IPARD fond (21 od 36 hiljada uloženih EUR). Ako je trošak za PDV manji, jer nije uvek slučaj da u svakoj nabavci postoji PDV, u našim uslugama recimo nema PDV-a, procenat IPARD donacije je na kraju i dosta veći od 59% iz datog primera.

Zahtevi ispod minimuma bivaju automatski diskvalifikovani iz razmatranja.

U kojim granicama se kreće visina subvencije u Meri 1?

Korisnik IPARD Mera 1 podsticaja može zahtevati:

 • minimalno 20.000 EUR – maksimalno 1.000.000 EUR
  *investicija obično NE može biti vrednosti manje od 30.000 EUR, ne računajući PDV

Napomena: u sektorima voća, povrća i grožđa (osim kod PG upisanih u Vinogradarski registar) investicija bez PDV mora biti iznad 50.000 EUR. U ovim sektorima minimalni iznos podsticaja je veći od 20.000 EUR kao u drugim sektorima. Zahtevi ispod ovih limita bivaju automatski diskvalifikovani iz razmatranja.

Kako finansirati investiciju uz IPARD podsticaj?

IPARD program generalno funkcioniše po principu povraćaja. Ovo znači da se investicija finansira sopstvenim sredstvima, pa tek nakon se investicija uspešno okonča onda se vrši povraćaj.

Postoji i mogućnost dobijanja do 50% odobrenog podsticaja avansno – dakle u momentu pre početka realizacije investicije. Međutim, za dobijanje ovog avansa neophodno je obezbediti bankarsku garanciju u visini od 110% zahtevanog iznosa avansne isplate i uputiti zahtev. Avans mnogima barem delom može rešiti potencijalni problem finansiranja investicije.

Koliko ponuda dobavljača podnosilac zahteva treba da priloži uz Zahtev za odobravanje projekta?

Podnosilac zahteva treba da priloži jednu ili tri prikupljene ponude u zavisnosti od vrednosti investicije. Ponude se prikupljaju od potencijalnih dobavljača, odnosno firmi. Jednu ponudu za svaki trošak vrednosti do 10.000 EUR (bez PDV-a). Odnosno tri ponude za svaki trošak vrednosti preko 10.000 EUR (bez PDV-a). Ako recimo u investiciji ima više troškova vrednosti iznad 10.000 EUR, onda za svaki od tih troškova treba obezbediti po 3 ponude firmi. Primer: 1 traktor se nabavlja od jedne firme, a traktorska prikolica vrednosti preko 10.000 EUR se nabavlja od neke druge firme. Treba 3 ponude od prve, i 3 ponude od druge firme.

Od tri prikupljene ponude jedna se upisuje u obrazac Zahteva za odobravanje projekta i tretira se kao izabrana, odnosno ponuda po kojoj podnosilac želi da realizuje investiciju. Pritom, ne mora da bude izabrana najjeftinija ponuda. Međutim, kao osnovica za obračun IPARD podsticaja uzima se najjeftinija ponuda ili referentna cena ukoliko je ona najniža.

Uslovi & prihvatljivi troškovi u IPARD Mera 1 sektoru mleka

Poljoprivredna gazdinstva (PG) iz sektora mleka koji na kraju investicije imaju najmanje 30, a najviše 300 krava, ispunjavaju uslove za:

 • Ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje objekata ili štala za krave muzare, uključujući opremu za proizvodnju mleka kao što su mašine za mužu, hlađenje mleka na farmi i objekti za skladištenje u prostorijama farme;
 • Ulaganja u objekte i opremu za upravljanje otpadom, tretman otpadnih voda, mere za sprečavanje zagađenja vazduha, u izgradnji i/ili u rekonstrukciji kapaciteta za skladištenje stajnjaka uključujući specifičnu opremu objekata za rukovanje i korišćenje stočne hrane i stajnjaka, kao što su rezervoari za stajnjak, specijalizovano transportna oprema za stajnjak;
 • Ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju (uključujući traktore do 100 kW) i opremu (*maksimalno do 20% vrednosti javnog poziva!?);
 • Ulaganja u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora.

Poljoprivredna gazdinstva iz sektora mleka sa više od 300 krava na početku investicije ispunjavaju uslove samo za:

Uslovi & prihvatljivi troškovi u IPARD Mera 1 sektoru mesa

Poljoprivredna gazdinstva iz sektora mesa koja na kraju investicije imaju ukupan kapacitet od minimalno 30 do maksimalno 1.000 grla goveda, i/ili najmanje 200 i najviše 1.000 ovaca i/ili koza, i/ili minimalno 30 do 400 krmača, i/ ili najmanje 200 i najviše 10.000 tovnih svinja i/ili najmanje 1.000 i najviše 10.000 ćurki i/ili najmanje 300 i najviše 3.000 gusaka i/ili najmanje 5.000 i najviše 50.000 brojlera po turnusu, ili PG koja na kraju investicije imaju upisan objekt za proizvodnju roditeljskog jata teškog tipa, ispunjavaju uslove za:

 • Ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili u opremu objekata ili štala, i ulaganja u objekte i opremu za biosigurnost farme;
 • Ulaganja u objekte i opremu za upravljanje otpadom, tretman otpadnih voda, mere za sprečavanje zagađenja vazduha, ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju kapaciteta za skladištenje stajnjaka uključujući specifičnu opremu objekata za rukovanje i korišćenje stočne hrane i stajnjaka, kao što su rezervoari za stajnjak, specijalizovana oprema za transport stajnjaka;
 • Ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju (uključujući traktore do 100 KW) i opremu;
 • Ulaganja u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora.

Poljoprivredna gazdinstva iz sektora mesa sa na početku investicije većim kapacitetima od prethodno navedenih, ispunjavaju uslove samo za:

Uslovi & prihvatljivi troškovi u IPARD Mera 1 sektoru voća

Poljoprivredna gazdinstva iz sektora voća sa prihvatljivim ulaganjima većim od 50.000 evra ispunjavaju uslove za:

 • Nabavku traktora (do 100 kW), mašina i opreme;
 • Izgradnja/dogradnja/renoviranje/modernizacija plastenika (prekrivenih staklom i/ili plastikom) kao i nabavka opreme i/ili materijala za voćarsku i rasadničku proizvodnju;
 • Ulaganja u sisteme protivgradne zaštite (uključujući kompjutersku opremu);
 • Ulaganja u sisteme za navodnjavanje koji koriste podzemne vode (crpenje iz izvora, bunara) i površinske vode (iz reka, jezera i akumulacija) i izgradnju sistema za navodnjavanje, uključujući pumpe, cevi, ventile i prskalice koji će zameniti stare neefikasne sisteme i doprinose uštedi u količini korišćene vode;
 • Ulaganja u podizanje i restrukturiranje zasada voća (nabavka višegodišnjeg sadnog materijala – osim jednogodišnjih biljaka), uključujući pripremu zemljišta;
 • Ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje objekata za skladištenje voća, uključujući ULO hladnjače.

Poljoprivredna gazdinstva iz sektora voća upisana u Registar proizvođača sadnog materijala voća, vinove loze i hmelja u skladu sa Zakonom o sadnom materijalu sa prihvatljivim ulaganjima većim od 50.000 evra ispunjavaju uslove za:

Uslovi & prihvatljivi troškovi u IPARD Mera 1 sektoru povrća

Poljoprivredna gazdinstva iz sektora povrća sa prihvatljivim ulaganjima većim od 50.000 evra ispunjavaju uslove za:

 • Nabavku traktora (do 100 kW), mašina i opreme;
 • Izgradnja/dogradnja/renoviranje/modernizacija plastenika (prekrivenih staklom i/ili plastikom) kao i nabavka opreme i/ili materijala za proizvodnju povrća, berbu i rasadničku proizvodnju;
 • Ulaganja u sisteme za navodnjavanje (otvoreno polje) koji koriste podzemne vode (crpenje iz izvora, bunara) i površinske vode (vađenje iz reka, jezera i rezervoara) i izgradnju sistema, uključujući pumpe, cevi, ventile i prskalice;
 • Ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje objekata za skladištenje povrća, uključujući ULO hladnjače;
 • Ulaganja u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora.
IPARD Mera 1 traktor (opština Bajina Bašta, nabavljen 2020. godine uz IPARD podsticaj)

Uslovi & prihvatljivi troškovi u IPARD Mera 1 sektoru ostalih useva

Poljoprivredna gazdinstva iz sektora ostalih useva koja na kraju investicije imaju 50 do 100 ha zemljišta pod žitaricama i industrijskim usevima (šećerna repa, soja, suncokret, uljana repica, uljana tikva, lan, hmelj i konoplja) ispunjavaju uslove za sledeće troškove:

 • Kupovina traktora (do 100 kW);
 • Nabavka mehanizacije i mašina (osim kombajna);
 • Izgradnja skladišnih objekata i nabavka opreme.

Poljoprivredna gazdinstva iz sektora ostalih useva koja na kraju investicije imaju najmanje 2 a najviše 100 ha zemljišta pod proizvodnjom hmelja, ostvaruju pravo na odobravanje IPARD podsticaja za sledeće troškove:

 • Kupovina traktora (do 100 kW);
 • Nabavka mehanizacije i mašina (osim kombajna);
 • Izgradnja skladišnih objekata i nabavka opreme.

Poljoprivredna gazdinstva iz sektora ostalih useva koja na početku investicije imaju više od 100 ha zemljišta pod žitaricama i industrijskim usevima, ostvaruju pravo na odobravanje projekta samo za sledeće troškove:

 • Izgradnja, dogradnja, renoviranje, modernizacija i opremanje skladišnih objekata;
 • Nabavka mehanizacije i mašina za konzervacijsku obradu zemljišta.

Uslovi & prihvatljivi troškovi u IPARD Mera 1 sektoru jaja

Poljoprivredna gazdinstva koja na kraju investicije imaju ukupni kapacitet objekta od minimalno 5.000 a maksimalno 200.000 koka nosilja u eksploataciji, odnosno PG koja imaju registrovan objekat za proizvodnju roditeljskih jata lakog tipa odnosno uzgoj koka nosilja, ispunjavaju uslove za sledeće investicije:

 • Ulaganja u izgradnju i/ili opremanje objekata za kokoške nosilje, proizvodnju i skladištenje jaja, kao i stočne hrane;
 • Ulaganje u objekte za upravljanje otpadom, tretman otpadnih voda, mere prevencije zagađenja vazduha, izgradnja kapaciteta za skladištenje stajnjaka;
 • Ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju (uključujući traktore do 100 kW) i opremu;
 • Ulaganja u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora.

Poljoprivredna gazdinstva koja na početku investicije imaju ukupni kapacitet objekta veći od 200.000 koka nosilja ispunjavaju uslove samo za sledeće investicije:

Uslovi & prihvatljivi troškovi u IPARD Mera 1 sektoru grožđa

Poljoprivredna gazdinstva iz sektora grožđa upisana u Vinogradarski registar u skladu sa Zakonom o vinu sa minimalno 2 ha, a najviše 100 ha vinograda na kraju investicije, ispunjavaju uslove za:

 • Nabavka traktora za voćnjake i vinograde (do 100 kW), mašina za zaštitu bilja, seču, tarupiranje i berbu, kao i mašine i opremu za druge agrotehničke i ampelotehničke mere;
 • Ulaganja u sisteme protivgradne zaštite (uključujući kompjutersku opremu);
 • Ulaganja u sisteme za navodnjavanje koji koriste podzemne vode (crpenje iz izvora, bunara) i površinske vode (iz reka, jezera i rezervoara) i izgradnju sistema za navodnjavanje uključujući pumpe, cevi, ventile i prskalice za zamenu starih neefikasnih sistema i uštedu u količini potrošene vode;
 • Izgradnja i/ili rekonstrukcija i/ili opremanje skladišta stonog grožđa, uključujući ULO hladnjače.

Poljoprivredna gazdinstva iz sektora grožđa upisana u Registar proizvođača sadnog materijala voćaka, vinove loze i hmelja sa prihvatljivim ulaganjima većim od 50.000 evra na kraju investicije ispunjavaju uslove za:

Uslovi & prihvatljivi troškovi u IPARD Mera 1 sektoru ribarstva

Poljoprivredna gazdinstva iz sektora ribarstva koja na kraju investicije imaju ukupan kapacitet objekta od najmanje 10 tona ribe godišnje ispunjavaju uslove za:

 • Ulaganja u izgradnju potpuno novih objekata za proizvodnju akvakulture i rekonstrukciju postojećih objekata uključujući ulaganja u infrastrukturu (putna mreža, vodovodna, elektro mreža i distribucija) na ribnjacima (svih vrsta).
 • Ulaganje u novu opremu koja će se koristiti za uzgoj ribe i transport, poštujući standarde biosigurnosti i zaštite životne sredine;
 • Ulaganja u obnovljive izvore energije (izgradnja instalacija i opreme) prvenstveno usmerena na sopstvene potrebe.

Mnogi odgovori na pitanja u vezi izgradnje na stranici Mera 7, relevantni su i za Meru 1. Možete ih pročitati OVDE – klikom na tekst “Druga pitanja i odgovori od značaja”.

Detaljan spisak prihvatljivih investicija i troškova je dat u Prilogu 1 – Lista prihvatljivih investicija i troškova. Napomena: investicija se ne sme započeti pre dobijanja rešenja o odobrenju IPARD podsticaja.

Takođe, detaljnije informacije o Meri 1 IPARD programa mogu se pronaći u Vodiču za korisnike IPARD programa za Meru 1.
Napomena: imajte na umu da su oba dokumenta donekle zastarela u 2023. godini i da se očekuju novi dokumenti.

Kako dobiti IPARD podsticaj iz IPARD Mere 1 za mašine i izgradnju?