shadow

Okončan prijem upita za Šesti javni poziv za Meru 1 IPARD-a

Obaveštavamo sva zainteresovana lica da od 6. septembra 2021. godine više ne primamo upite za Šesti javni poziv za Meru 1 IPARD-a. Ovaj javni poziv je aktuelan do 10. septembra 2021. godine ali obzirom da ni najjednostavnije investicije, odnosno zahteve za odobrenje projekta za IPARD subvenciju nije moguće kvalitetno pripremiti za samo 5 dana, kao i to da već pružamo usluge optimalnom broju klijenata koji apliciraju na ovaj javni poziv, nismo u mogućnosti da primamo dalje upite u vezi Šestog javnog poziva za Meru 1.… ČITAJ DALJE

Raspisan Četvrti javni poziv za IPARD Meru 3

Četvrti javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva raspisan je danas i rok za podnošenje zahteva je  od 16. avgusta 2021. godine do 29. oktobra 2021. godine. Predmet ovog Javnog poziva su investicije u fizičku imovinu i prihvatljivi troškovi u vezi sa izgradnjom, kao i nabavkom nove opreme i mehanizacije.… ČITAJ DALJE

Raspisan javni poziv za Meru 1 IPARD programa

Šesti javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava – kupovinu nove mehanizacije i opreme, kao i izgradnju objekata raspisan je 21.juna 2021. godine. Rok za podnošenje zahteva za odobravanje prava na podsticaje je od 21. juna 2021. godine do 10. septembra 2021. godine. Predmet ovog Javnog poziva su investicije u fizičku imovinu i prihvatljivi troškovi u vezi sa izgradnjom, kao i nabavkom nove opreme, mašina i mehanizacije (osim investicija u nabavku novih traktora), uključujući podizanje zasada voća, povrća i grožđa.… ČITAJ DALJE

Izmena Pravilnika za Meru 1

Pravilnik o IPARD podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava izmenjen je krajem maja 2021. godine. Novi Pravilnik se može preuzeti ovde: http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2018/78/4… ČITAJ DALJE

Priprema IPARD III programa za period 2021-2027. godine uveliko u toku

IPARD Upravljačko telo radi na pripremi IPARD III programa i prvi nacrti pojedinih poglavlja dostavljeni su već u februaru Evropskoj komisiji (EK). U skladu sa dobijenim smernicama EK, prvi nacrt kompletnog IPARD III programa očekuje se krajem marta ove godine. Podnošenje finalne verzije predviđeno je za septembar, dok se usvajanje IPARD III programa od strane EK očekuje u novembru 2021.… ČITAJ DALJE

Početak izrade Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede obavestilo je zainteresovanu javnost da se otpočelo sa izradom teksta Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju. Što se tiče IPARD programa, najaznačajnije izmene tiču se ranije najavljenog avansnog plaćanja u iznosu do 50% za IPARD korisnike. Uvođenje avansnog plaćanja u iznosu do 50% od odobrene vrednosti podsticaja obezbediće IPARD korisnicima značajan iznos finansijskih sredstava za realizaciju odobrene investicije.… ČITAJ DALJE

Konačna rang lista Prvi javni poziv Mera 7 (ruralni turizam)

Uprava za agrarna plaćanja objavila je konačnu Rang listu podnetih zahteva za odobravanje projekta u Prvom javnom pozivu za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za diverzifikaciju poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja, broj 320-07-01-1/2020-07 od 8. juna 2020. godine. Ovaj javni poziv je bio otvoren do 30. oktobra 2020. godine i na javni poziv je pristiglo ukupno 309 zahteva za odobravanje projekta.… ČITAJ DALJE