shadow

Trećina zahteva podneta za I javni poziv Mera 7 bez obavezne građevinske dokumentacije

Po podacima prezentovanim tokom poslednje održane sednice Odbora za praćenje IPARD II programa, na I javni poziv za Meru 7 – ruralni turizam IPARD-a iz 2020. godine stiglo je 311 zahteva za odobrenje projekta. Podsećamo da je raspoloživi budžet za ovaj javni poziv bio oko 20 miliona EUR. Takođe, po podacima prezentovanim tokom sednice Odbora zahtevana podrška na ovom javnom pozivu je iznosila nešto manje od 46 miliona EUR, odnosno 2,3 puta više nego je bilo raspoloživo.… ČITAJ DALJE

Besplatna online informativna sesija Mera 7 IPARD-a

Obaveštavamo zainteresovanu javnost da ćemo u utorak, 5. oktobra 2021. godine, sa početkom od 14.00 organizovati besplatnu informativnu sesiju u vezi II javnog poziva za Meru 7 IPARD-a ruralni turizam. Na pitanja učesnika će odgovarati IPARD konsultant Goran Mitrović. Planirano je da online info sesija traje maksimalno 90 minuta, a po potrebi se može produžiti za još 30-tak minuta.… ČITAJ DALJE

Raspisan Drugi javni poziv za IPARD podsticaje u okviru Mere 7 za ruralni turizam

Drugi Javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za diverzifikaciju poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja objavljen je na internet prezentaciji Uprave za agrarna plaćanja. Rok za podnošenje zahteva je od 23. septembra do 17. decembra 2021. godine. Predmet ovog Javnog poziva su investicije i prihvatljivi troškovi u ruralni turizam koji su dati u Listi prihvatljivih investicija i troškova za Drugi Javni poziv za Meru 7, koja je obajvljena uz ovaj Javni poziv.… ČITAJ DALJE

Izmenjen Pravilnik za Meru 7 – ruralni turizam

U “Službenom glasniku RS” 87/21 objavljene su izmene Pravilnika za Meru 7 IPARD-a. Glavne izmene odnose se preciznije definisanje nekih odredbi, kao recimo da su 3 ponude neophodne za investicije koje prelaze vrednost od 10.000 evra u dinarskoj protivvrednosti, ne računajuči PDV, ili izmena koja je vršena i u drugim pravilnicima, recimo za Meru 1, da se posmatra dan podnošenja zahteva za odobravanje projekta kad je u pitanju starost podnosioca, a ne datum odobravanja projekta.… ČITAJ DALJE

Okončan prijem upita za Šesti javni poziv za Meru 1 IPARD-a

Obaveštavamo sva zainteresovana lica da od 6. septembra 2021. godine više ne primamo upite za Šesti javni poziv za Meru 1 IPARD-a. Ovaj javni poziv je aktuelan do 10. septembra 2021. godine ali obzirom da ni najjednostavnije investicije, odnosno zahteve za odobrenje projekta za IPARD subvenciju nije moguće kvalitetno pripremiti za samo 5 dana, kao i to da već pružamo usluge optimalnom broju klijenata koji apliciraju na ovaj javni poziv, nismo u mogućnosti da primamo dalje upite u vezi Šestog javnog poziva za Meru 1.… ČITAJ DALJE

Raspisan Četvrti javni poziv za IPARD Meru 3

Četvrti javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva raspisan je danas i rok za podnošenje zahteva je  od 16. avgusta 2021. godine do 29. oktobra 2021. godine. Predmet ovog Javnog poziva su investicije u fizičku imovinu i prihvatljivi troškovi u vezi sa izgradnjom, kao i nabavkom nove opreme i mehanizacije.… ČITAJ DALJE