shadow

Ubedljivo najveće interesovanje za traktore na dosadašnjim IPARD javnim pozivima

U okviru Mere 1 IPARD programa namenjenje investicijama u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava, do sada je raspisano ukupno 5 javnih poziva. Od ovog broja, 2 javna poziva je bilo namenjeno za nabavku traktoru, dok su preostala 3 javna poziva bila namenjena nabavci opreme, mašina i mehanizacije, kao i izgradnji poljoprivrednih objekata. Od raspisivanja prvog javnog poziva u okviru Mere 1 IPARD, 25.… ČITAJ DALJE

IPARD program Plan poziva za 2021. godinu

Uprava za agrarna plaćanja je objavila Plan poziva iz IPARD-a za 2021. godinu. Ono što iz ovog dokumenta “upada u oči” jeste nedostatak javnog poziva za traktore, kao i to da je za javni poziv u okviru Mere 1 za Izgradnju i opremanje objekata uključujući i nabavku opreme i druge mehanizacije, izuzev traktora, planirano čak 6,6 milijardi RSD.… ČITAJ DALJE

IPARD konkursi tek od aprila 2021. ali sa 50 odsto avansa

Javni pozivi za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava iz IPARD II programa trebalo je da budu raspisani u oktobru, odnosno novembru, a po planu poziva koji je svojevremeno objavila Uprava za agrarna plaćanja. Dodatno, do kraja 2020. godine trebao je biti raspisan i javni poziv za prerađivače hrane iz Mere 3 IPARD programa. Međutim, po rečima Biljane Petrović, v.… ČITAJ DALJE

Iz IPARD programa avansno 50 odsto sredstava

Direktorka Uprave za agrarna plaćanja Biljana Petrović izjavila je tokom prezentacije održane 16.12.2020. na Novosadskom sajmu poljoprivrede, da se radi na izmeni zakonskog okvira koji bi omogućio podnosiocima zahteva za odobrenje IPARD projekata da po dobijanju pozitivnih rešenja povuku do 50 odsto odobrenog iznosa podrške. Ovo se može očekivati 2021. godine, a nakon usvajanja izmene i dopuna Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju, odnosno po početku primene IPARD III programa.… ČITAJ DALJE

Rang lista Prvi javni poziv Mera 7 (ruralni turizam)

Uprava za agrarna plaćanja objavila je Rang listu podnetih zahteva za odobravanje projekta u Prvom javnom pozivu za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za diverzifikaciju poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja, broj 320-07-01-1/2020-07 od 8. juna 2020. godine. Ovaj javni poziv je bio otvoren do 30. oktobra 2020. godine i na javni poziv je pristiglo ukupno 309 zahteva za odobravanje projekta.… ČITAJ DALJE