shadow
IPARD fond konsalting > Aktuelno > Priprema IPARD III programa za period 2021-2027. godine uveliko u toku

Priprema IPARD III programa za period 2021-2027. godine uveliko u toku

IPARD Upravljačko telo radi na pripremi IPARD III programa i prvi nacrti pojedinih poglavlja dostavljeni su već u februaru Evropskoj komisiji (EK). U skladu sa dobijenim smernicama EK, prvi nacrt kompletnog IPARD III programa očekuje se krajem marta ove godine. Podnošenje finalne verzije predviđeno je za septembar, dok se usvajanje IPARD III programa od strane EK očekuje u novembru 2021. godine.

Republika Srbija se odlučila za sprovođenje sedam mera u okviru IPARD III programa, a na osnovu seta od 13 mera koje je EK stavila na raspolaganje državama kandidatima za članstvo u EU. Novina u odnosu na IPARD II program jeste Mera 6: Investicije u ruralnu javnu infrastrukturu.

U saradnji sa SKGO i uz pomoć domaćih eksperata izrađena je „Analiza kapaciteta jedinica lokalne samouprave, izazova i mogućnosti za korišćenje sredstava iz IPARD programa, kao i aktuelnog stanja ruralne infrastrukture” na osnovu čijih rezultata se priprema Mera 6. Rezultati analize pokazali su da je infrastruktura u naseljima u ruralnim područjima u znatno lošijem stanju u odnosu na gradska naselja. Značajni problemi u ruralnim područjima su kvalitet i količina isporučene vode, veliki broj domaćinstava bez priključka na javni kanalizacioni sistem, tretman otpadnih voda, sakupljanje otpada, nerazvijena mreža lokalnih puteva ili neadekvatno održavanje postojećih. Unapređenje ruralne infrastrukture doprineće poboljšanju kvaliteta života i uslova za razvoj poslovanja u ruralnim područjima. Korisnici Mere 6 biće jedinice lokalne samouprave koje će imati mogućnost da ostvare povraćaj od 100% prihvatljivih troškova investicije.

Pored ove mere, potencijalnim IPARD korisnicima na raspolaganju će biti: Mera 1: Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava, Mera 3: Investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva, Mera 4: Agroekološko-klimatske mere i mera organske proizvodnje, Mera 5: Sprovođenje lokalnih strategija ruralnog razvoja – LEADER pristup, Mera 7: Diverzifikacija poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja i Mera 9: Tehnička pomoć, kao mera za jačanje kapaciteta i pružanje podrške u sprovođenju IPARD III programa.

Na osnovu sprovedenih sektorskih analiza u cilju identifikacije stanja i potreba u sektoru poljoprivrede, planirano je uvođenje novih sektora i to: Sektor ribarstva u Meru 1 i Sektor prerade ribe i Sektor prerade ostalih useva u Meru 3. Takođe, na osnovu sprovedene analize za Meru 7, pored ruralnog turizma, u sklopu IPARD III programa u planu su novi sektori i to: Direktna prodaja poljoprivrednih i lokalnih proizvoda i Sektor uslužnih delatnosti u ruralnim područjima.

Sredstva iz IPARD III fonda namenjena su ulaganjima u nabavku opreme i mehanizacije, izgradnju i rekonstrukciju objekata. Krajnji cilj ovih ulaganja jeste, pre svega, dostizanje evropskih standarda u oblasti higijene, bezbednosti hrane, dobrobiti životinja i zaštite životne sredine, ali i osnaživanje poljoprivrednika za plasman proizvoda na tržište EU, kao i priprema za korišćenje evropskih fondova koji će domaćim poljoprivrednicima biti dostupni stupanjem u članstvo.

Preuzeto iz publikacije IPARD na dlanu broj 8, januar/februar 2021.