Naša IPARD podrška

IPARD podrška

Kakva je naša IPARD podrška?

Od “IPARD fond konsalting” agencije dobijate veoma neophodnu konsalting podršku da aplicirate na javni poziv za IPARD subvenciju i budete uspešni u tome, odnosno da Vam se odobri IPARD projekat. Od nas dobijate i sveobuhvatnu konsultantsku podršku i tokom realizacije investicije. Ona omogućava da investiciju realizujete u skladu sa rešenjem kojim Vam je projekat odobren. Nešto što je izuzetno bitno. Nakon okončanja investicije od nas dobijate podršku da Vam se odobri “konačni zahtev za isplatu” i budu Vam isplaćena novčana sredstva.

Šta konkretno dobijate?

Konkretno, od “IPARD fond konsalting” agencije dobijate IPARD proizvode kao što je poslovni plan, dokument bez koga apliciranje nije moguće. Dobijate i brojne druge intelektualne proizvode: analize ispunjenosti uslova za uspešno apliciranje u fazi odobrenja projekta i fazi odobrenja isplate; analize neophodne dokumentacije u fazi odobrenja projekta i fazi odobrenja isplate; savete u oblasti prava, poreske politike, planiranja i izgradnje, standardizacije i kategorizacije u ugostiteljstvu, kao i u vezi ispunjavanje EU i nacionalnih standarda na gazdinstvu… Sve ovo zahteva visoku stručnost konsultanata.

Definitivno najvažniji proizvod koji dobijate od nas jeste konsalting, odnosno savetovanje. I to konsalting pružan u kontinuitetu od trenutka sklapanja ugovora o saradnji pre apliciranja, pa sve do trenutka konačne isplate IPARD podsticaja. Radi se o obično višegodišnjem poslovnom odnosu.

Od “IPARD fond konsalting” agencije dobijate i savetodavnu podršku tokom procesa obezbeđivanja za IPARD fond prihvatljivih ponuda, odnosno računa od strane svih prodavaca opreme ili izvođača raznih vrsta radova kojima se realizuje investicija; pomoć oko angažovanja i informisanja stručnjaka drugih profila (projektanti, inženjeri, itd); usmenu i pisanu komunikaciju za račun klijenta sa IPARD agencijom, odnosno Upravom za agrarna plaćanja, po potrebi i drugim organima javne vlasti (države), dobavljačima, drugim stručnjacima…

Ko je IPARD fond konsalting agencija?

“IPARD fond konsalting” agencija je osnovana od strane Gorana Mitrovića, “fundraising” eksperta sa 25 godina iskustva u izradi projekata, obezbeđivanju donacija i realizaciji programa finansiranih iz različitih fondova Evropske unije, kao i fondova brojnih drugih donatora. Goran je realizovao više od 300 projekata finansiranih iz donacija. Upravo ovo i drugo iskustvo iz brojnih drugih oblasti koristi za pružanje IPARD podrške poljoprivrednim proizvođačima, prerađivačima hrane i investitorima iz oblasti ruralnog turizma.

Po čemu se razlikujemo u odnosu na neke druge IPARD konsalting agencije?

Po tome što mi ne pružamo konsultantske usluge aplikantima za koje procenimo da zbog aktuelnih kriterijuma IPARD fonda imaju male šanse da im se odobri projekat. Nama je stalo da dođe do realizacije investicije, odnosno da projekat bude odobren jer time jačamo i sopstvene reference.

Razlikujemo se od mnogih drugih i po tome što pružamo kompletnu podršku, što znači da smo dostupni klijentima svo vreme trajanja IPARD procesa. Ne izrađujemo samo poslovni plan i posle klijente prepuštamo sebe samima da se snalaze oko realizacije investicije, dobijanja isplate i brojnih drugih problema koji znaju iskrsnuti tokom realizacije IPARD subvencionisane investicije.

Ovaj nivo aktivnog učešća u svim fazama projekata naših klijenata postižemo i time što ne sklapamo ugovore sa velikim brojem klijenata. Radimo sa ne više od 10 klijenata u datom trenutku – više smo fokusirani na kvalitet nego na kvantitet. Samim tim veoma smo temeljiti i posvećeni u našem pristupu investicijama.

IPARD podrška ugovor

Koliko košta IPARD podrška?

Stručni konsalting košta mnogo manje nego onaj koji zbog površnog rada donosi propuste, neuspeh na konkursu i odlaganje investicije za “sledeći konkurs” – time čineći štetu, umesto da donese korist. Odobravanje i isplatu desetine pa i stotine hiljada eura IPARD podsticaja nije nešto što treba prepuštati čistoj sreći.

Goran Mitrović, IPARD konsultant

IPARD podrška, odnosno konsalting se subvencioniše iz IPARD programa u istim procentima kao i drugi troškove investicije. “IPARD fond konsalting” agencija sklapa konsalting ugovore koji predviđaju da se najveći deo konsalting troškova plaća tek kad se odobri IPARD subvencija. Navedeno jasno pokazuje da ovde postoji obostrani ekonomski interes da IPARD zahtev za podsticaj bude odobren. Ovo i demonstrira činjenicu da je poslovni uspeh IPARD fond konsalting agencije u direktnoj vezi sa uspehom podnosioca zahteva za IPARD donaciju. Jednostavno: ako podnosilac zahteva za IPARD nije uspešan na javnom pozivu, nije ni IPARD fond konsalting agencija. Ovo verujemo i pruža dodatnu garanciju u kvalitet rada i zalaganja konsultanata.

Napomena: Studiozna i kvalitetna priprema projekta za apliciranje u IPARD fond, i ovo samo u fazi apliciranja, ukupno traje od mesec do 4+ meseci u nekim slučajevima, te uzima od 10 do 40+ radnih dana jednog IPARD konsultanta, zavisno od veličine i komplikovanosti investicije. Ovo vreme uključuje i “izlazak na teren” kod klijenta. Inače, sam ugovor o konsaltingu obično traje 18-36 meseci.

Zbog prethodno navedenog, odnosno visokog nivoa radnog angažovanja koji, naglašavamo studiozna i kvalitetna priprema IPARD projekta iziskuje, IPARD fond konsalting agencija nije u mogućnosti da funkcioniše po poslovnom modelu gde 100% konsalting troškova potražuje tek nakon odobrenja IPARD projekta. Ovaj poslovni model je moguć samo ako se pripremu IPARD projekta radi površno, potroše sati umesto dana na pripremu projekta i usmerenje agencije je na kvantitet umesto na kvalitet – ovakav IPARD konsalting inače često na kraju najviše košta samog IPARD aplikanta.

Svako samim tim treba da razmisli da li da uspešnost zahteva za dobijanje i više stotina hiljada EUR-a IPARD podsticaja, prepusti nekome ko će na IPARD projektu raditi par sati?

Mi radimo po sledećem poslovnom modelu: prilikom sklapanja ugovora plaća se samo manji deo troškova izrade poslovnog plana – ne manje od 1.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti – i ovo za jednostavnije investicija koje ne uključuju izgradnju i vrednosti su do oko 50.000 EUR bez PDV. Ostatak troškova izrade poslovnog plana, kao i troškovi konsaltinga tokom svog vremena trajanja (višegodišnjeg) ugovora ne plaćaju se u momentu apliciranja. Oni su „na počeku“ dok se ne dobije „rešenje ministarstva“, odnosno dok se ne odobri IPARD podsticaj.

Ako Vam odgovaraju naš pristup i način rada, kontaktirajte nas preko: https://ipardfond.rs/kontakt/