IPARD podrška

Ko je IPARD fond konsalting agencija?

IPARD fond konsalting agencija okuplja mali tim IPARD konsultanata iz različitih delova Srbije (Novog Sada, Beograda i Leskovca). Glavni konsultant je Goran Mitrović. Iza nas kao “fundraising” eksperata je 25 godina iskustva u izradi projekata, obezbeđivanju donacija i realizaciji programa finansiranih iz različitih fondova Evropske unije, kao i fondova brojnih drugih donatora. Obezbedili smo finansijska sredstva i implementirali više od 300 projekata finansiranih iz donacija. Upravo ovo i drugo naše iskustvo iz brojnih drugih oblasti koristimo za pružanje IPARD podrške poljoprivrednim proizvođačima, prerađivačima hrane i investitorima iz oblasti ruralnog turizma.

Kakva je naša IPARD podrška?

Od nas dobijate veoma neophodnu konsalting podršku da aplicirate na javni poziv za IPARD subvenciju i budete uspešni u tome, odnosno da Vam se odobri IPARD projekat. Od nas dobijate i sveobuhvatnu konsultantsku podršku i tokom realizacije investicije. Ona Vam omogućava da investiciju realizujete u skladu sa rešenjem kojim Vam je projekat odobren. Nešto što je izuzetno bitno. Nakon okončanja investicije od nas dobijate podršku da Vam se odobri “zahtev za isplatu” i budu Vam uplaćena novčana sredstva.

IPARD proces pri IPARD agenciji se generalno deli na 2 faze: postupak za odobravanja projekta i postupak za odobravanje isplate. Postupak za odobravanje isplate se takođe sastoji od 2 faze: postupka za odobravanje avansne isplate IPARD podsticaja i postupka za odobravanje konačne isplate IPARD podsticaja. Kvalitetan konsalting je presudan tokom svih pmenutih faza, kao i tokom realizacije same investicije. Napomena: mnogi IPARD aplikanti veruju da odobrenje IPARD projekta automatski znači i odobrenje isplate nakon završetka investicije. Ovo je pogrešno ubeđenje.

Šta konkretno dobijam?

Konkretno, od IPARD fond konsalting agencije dobijate IPARD proizvode kao što je poslovni plan, dokument bez koga apliciranje nije moguće, kao i brojne druge intelektualne proizvode: analize ispunjenosti uslova za uspešno apliciranje u fazi odobrenja projekta i fazi odobrenja isplate, analize različitih podataka neophodnih za poslovni plan, analize neophodne dokumentacije u fazi odobrenja projekta i fazi odobrenja isplate, analize pravnog okvira u često veoma različitim pravnim oblastima…

Od nas dobijate i pomoć tokom procesa obezbeđivanja za IPARD fond prihvatljivih ponuda, odnosno računa od strane svih prodavaca opreme ili izvođača raznih vrsta radova kojima se realizuje investicija, pomoć oko angažovanja i informisanja stručnjaka drugih profila (projektanti, inženjeri, itd), usmena i pisana komunikacija za račun klijenta sa IPARD agencijom, odnosno Upravom za agrarna plaćanja, po potrebi i drugim organima javne vlasti (države), dobavljačima, drugim stručnjacima…

Najvažniji proizvod koji dobijate od nas jeste konsalting, i to u kontinuitetu od trenutka sklapanja ugovora o saradnji pre apliciranja do trenutka kompletne isplate IPARD podsticaja. Radi se o obično višegodišnjem poslovnom odnosu koji podrazumeva davanje stručnih saveta i pružanje praktične pomoći sa naše strane. Ovo iz brojnih oblasti kao što su: pravo, ekonomija i finansije, poreska politika, planiranje i izgradnja, standardizacija i kategorizacija u ugostiteljskoj delatnosti, zatim konsalting u vezi ispunjavanje EU i nacionalnih standarda u oblastima kao što su životna sredina, fitosanitarni uslovi, dobrobit životinja, zdravlje bilja, bezbednost hrane…

Postoji mogućnost i našeg posredovanja u procesu obezbeđivanja kvalitetnih stručnjaka različitih profila, a sa kojima imamo prethodno ostvarenu uspešnu saradnju. Ovo su najčešće arhitekte čije usluge u vezi projektovanja građevinskih objekata i ishodovanja relevantnih dozvola jesu obično neophodne.

Po čemu se razlikujemo u odnosu na neke druge IPARD konsalting agencije?

Po tome što naši dosadašnji korisnici za IPARD subvencije imaju prolaznost veću od 85%. Prosečna prolaznost posmatrajući sve IPARD mere je oko 50%. Naši korisnici su većinom fizička lica – nosioci poljoprivrednih gazdinstava, a delom i klijenti koji pripadaju sektoru mikro i malih privrednih subjekata, odnosno preduzetnici.

I po tome što mi ne pružamo konsultantske usluge aplikantima za koje procenimo da zbog aktuelnih kriterijuma IPARD fonda imaju male šanse da im se odobri projekat. Nama je stalo da dođe do realizacije investicije, odnosno da projekat bude odobren jer time jačamo i sopstvene reference.

Razlikujemo se od mnogih drugih i po tome što pružamo kompletnu podršku, što znači da smo uvek dostupni za klijente i odgovaramo na gotovo sve upite ili potrebe klijenata u vezi investicije, i to svo vreme tokom obično višegodišnjeg trajanja ugovora o konsaltingu. Ne izrađujemo samo poslovni plan i posle klijente prepuštamo sebe samima da se snalaze oko realizacije investicije, dobijanja isplate i brojnih drugih problema koji znaju iskrsnuti tokom realizacije IPARD subvencionisane investicije.

Ovaj nivo aktivnog učešća u svim fazama projekata klijenata postižemo i time što ne sklapamo ugovore sa velikim brojem klijenata. Radimo sa ne više od 10 klijenata u datom trenutku – više smo fokusirani na kvalitet nego na kvantitet. Samim tim veoma smo temeljiti i posvećeni u našem pristupu investicijama.

Koliko košta IPARD konsalting?

IPARD konsalting spada u tzv. “opšte troškove” IPARD fonda. U kategoriju “opštih troškova” spadaju i troškovi izrade različitih studija, usluge projektovanja, kao i usluge stručnjaka drugih profila, ako su u vezi sa investicijom. Zavisno od vrste investicije, izrada različitih studija, projektovanje i usluge stručnjaka drugih profila jesu troškovi sa kojim se inače susreću investitori, ovo bez obzira da li apliciraju za IPARD subvenciju ili ne. Jedina razlika je što kroz IPARD oni mogu da obezbede subvenciju i za ove troškove koji nastaju zbog potrebe za poštovanjem relevantnih zakonskih propisa (primer: nelegalno je izgraditi građevinski objekat bez adekvatnih dozvola, za šta je opet neophodno projektovanje).

Opšti troškovi se inače subvencionišu u istom procentu i po sličnim pravilima kao i glavni troškovi investicije. Ovo znači da blizu 2/3 troškova IPARD konsaltinga se nadoknađuje iz IPARD fonda.

IPARD fond konsalting agencija sklapa konsalting ugovore koji predviđaju da se najveći deo konsalting troškova nadoknađuje tek kad se odobri IPARD subvencija. Navedeno jasno pokazuje da ovde postoji obostrani ekonomski interes da IPARD zahtev za IPARD subvenciju bude odobren. Ovo i demonstrira činjenicu da je poslovni uspeh IPARD fond konsalting agencije u direktnoj vezi sa uspehom podnosioca zahteva za IPARD donaciju – ako podnosilac zahteva za IPARD nije uspešan na javnom pozivu, nije ni IPARD fond konsalting agencija. Ovo verujemo i pruža dodatnu garanciju u kvalitet rada i zalaganja konsultanata.

Napomena: Studiozna i kvalitetna priprema projekta za apliciranje u IPARD fond, i ovo samo u fazi apliciranja, ukupno traje od mesec do 4+ meseci u nekim slučajevima, te uzima od 10 do 40+ radnih dana jednog IPARD konsultanta, zavisno od veličine i komplikovanosti investicije. Inače, sam ugovor o konsaltingu obično traje 18-36 meseci.

Zbog prethodno navedenog, odnosno visokog nivoa angažovanja koji, naglašavamo studiozna i kvalitetna priprema IPARD projekta iziskuje, IPARD fond konsalting nije u mogućnosti da funkcioniše po poslovnom modelu gde apsolutno sve konsalting troškove potražuje tek nakon odobrenja IPARD projekta. Ovaj poslovni model je moguć samo ako se na pripremu IPARD projekta potroši značajno manje vremena, odnosno radi površno i usmerenje je na kvantitet umesto na kvalitet – ovakav IPARD konsalting često na kraju najviše košta samog IPARD aplikanta.

Ako Vam odgovaraju naš pristup i način rada, kontaktirajte nas preko: https://ipardfond.rs/kontakt/