Kako dobiti IPARD podsticaj?

IPARD podsticaj na dohvat ruke.
Photo by Karolina Grabowska from Pexels

Koji je prvi korak za dobijanje IPARD podsticaja?

IPARD donaciju, odnosno podsticaj je moguće dobiti. Procedura jeste zahtevna ali ako postoji adekvatna IPARD konsalting podrška onda je mnogo lakše. Oko 1.500 gazdinstava i firmi iz Srbije je do sada uspešno dobilo IPARD donaciju. Neki od njih zahvaljujući i našoj podršci. Kontaktirajte nas preko kontakt forme na https://ipardfond.rs/kontakt/ i pružite neke osnovne informacije o svom gazdinstvu/privrednom subjektu, kao i o planiranoj investiciji. I već ste načinili prvi korak u pravcu dobijanja IPARD podsticaja.

Nakon ovog inicijalnog kontakta, ako procenimo da postoji potencijal da se obezbedi IPARD donacija, mi Vas kontaktiramo i vrši se popunjavanje jednog upitnika zarad detaljnog upoznavanja sa investicionom idejom i “situacijom na terenu”. Ovo omogućava da za Vas uradimo veoma detaljnu i besplatnu analizu ispunjenosti brojnih uslova za uspešno apliciranje u IPARD program. O rezultatima analize Vas informišemo ubrzo nakon dobijanja neophodnih podataka.

Ako analiza pokaže da ispunjavate uslove i da po aktuelnim kriterijumima IPARD fonda investicija ima potencijala da dobije IPARD donaciju, onda sklapamo ugovor o konsaltingu i krećemo sa radom na pripremi opsežne dokumentacije za apliciranje, kao i sa pružanjem konsultantskih usluga.

Ako međutim gorepomenuta analiza pokaže da ne ispunjavate uslove ili da Vam aktuelni kriterijumi IPARD fonda nisu naklonjeni, sklapanje ugovora i ne predlažemo kako bi Vas poštedeli nepotrebnih troškova.

Kako finansirati investiciju uz IPARD podsticaj?

IPARD program generalno funkcioniše po principu povraćaja. Ovo u praksi znači da se investicija finansira sopstvenim sredstvima pa nakon se investicija uspešno okonča, onda se vrši povraćaj.

Međutim, počevši od javnih poziva iz 2021. godine, aplikantima kojima bude odobren IPARD projekat, odmah po odobrenju može biti izvršena i uplata do 50% odobrenog podsticaja. Ovaj novitet u formi avansa je formalno usvojen krajem 2021. godine, nakon izmena Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju. Avans mnogima barem delom može rešiti potencijalni problem finansiranja investicije. Međutim, za dobijanje ovog avansa neophodno je obezbediti bankarsku garanciju u visini od 110% zahtevanog iznosa avansne isplate.

Treba znati i sledeće za odobrenje IPARD podsticaj bitne stvari

IPARD proces pri IPARD agenciji se generalno deli na 2 faze: postupak za odobravanja projekta i postupak za odobravanje isplate. Postupak za odobravanje isplate se takođe sastoji od 2 faze: postupka za odobravanje avansne isplate IPARD podsticaja i postupka za odobravanje konačne isplate IPARD podsticaja.

Mnogi IPARD aplikanti veruju da odobrenje IPARD podsticaja automatski znači i odobrenje isplate i da im je od konsultanta neophodan samo biznis plan u fazi apliciranja. Ali ne i konsalting kasnije i svo vreme trajanja investicije. Ovo je pogrešno ubeđenje. Odobrenje IPARD podsticaja ne znači i automatsko odobrenje isplate na kraju investicije, niti se konsalting svodi samo na izradu biznis plana.

Kvalitetan konsalting je presudan tokom svih gore pomenutih faza, a naročito tokom realizacije same investicije.

IPARD konsalting inače spada u tzv. “opšte troškove” IPARD fonda. U kategoriju “opštih troškova” spadaju i troškovi izrade različitih studija, usluge građevinskog projektovanja, kao i usluge stručnjaka drugih profila, recimo inženjera. Opšti troškovi se subvencionišu u istom procentu i po sličnim pravilima kao i glavni troškovi investicije. Efektivno, i do 2/3 troškova IPARD konsaltinga se nadoknadi iz IPARD fonda. IPARD program inače priznaje opšte troškove na nivou do 10% od ukupnih prihvatljivih troškova investicije. Do 5% od ukupnih prihvatljivih troškova investicije je namenjeno izradi poslovnog plana.

Dalje na stranici “Naša IPARD podrška