Šta je IPARD

IPARD je pretpristupni program Evropske unije vredan 175 miliona EUR, a kada je reč o Srbiji on se odnosi na period od 2014. do 2020. godine. IPARD III će biti naslednik IPARD II programa, za period 2021-2027.

IPARD je sastavni deo IPA (Instrument pretpristupne pomoći, eng. Instrument for Preaccession Assistance) odnosno njegova 5. komponenta, koja se odnosi na ruralni razvoj. Program IPARD predstavlja jednu od prioritetnih oblasti IPA, namenjenu ruralnom razvoju. IPARD je skraćenica od: Instrument for Preaccession Assistance in Rural Development.

U čemu se IPARD fond razlikuje u odnosu na druge subvencije za poljoprivredu?

Jedna od najbitnijih razlika, pa i prednosti IPARD programa u odnosu na druge programe subvencionisanja poljoprivrede jeste: pravna sigurnost. Kod drugih mera subvencionisanja, investitor realizuje investiciju pa onda posle aplicira za povraćaj, bez ikakvih garancija da će njegova aplikacija biti uspešna i da će tako dobiti deo uloženog novca nazad. Kod IPARD programa stvari funkcionišu tako što investitor prvo aplicira, pa tek nakon odobravanja projekta realizuje investiciju. Ovo donosi visok nivo pravne sigurnosti da će biti izvršen povraćaj dela investicije jer se od države dobije “papir” – rešenje o odobravanju projekta, kojim se investitoru garantuje povraćaj (inače većeg) dela uloženih sredstava.

Zašto aplicirati za IPARD podršku?

  • Zato što je IPARD najkompletniji program za razvoj poljoprivrede preko koga je moguće odjednom dobiti podršku za više različitih vrsta investicija.
  • Zbog prethodno obrazložene pravne sigurnosti, a koja garantuje povraćaj dela uloženih novčanih sredstava.
  • Zato što je procenat povraćaja visok i kreće se do 70%.
  • Zato što je preko IPARD moguće realizovati i velike investicije. Zavisno od “mere”, maksimalan iznos podsticaja kreće se i do 2.000.000 EUR.

IPARD program trenutno funkcioniše u okviru sledećih “mera”:

Dalje na stranici: “Kako dobiti IPARD donaciju