Šta je IPARD

IPARD je pretpristupni program Evropske unije, a kada je reč o Srbiji on se odnosi na period od 2014. do 2020. godine. IPARD III će biti naslednik IPARD II programa, za period 2021-2027. IPARD je sastavni deo IPA (Instrument pretpristupne pomoći, eng. Instrument for Preaccession Assistance) odnosno njegova 5. komponenta, koja se odnosi na ruralni razvoj. Program IPARD predstavlja jednu od prioritetnih oblasti IPA, namenjenu ruralnom razvoju. IPARD je skraćenica od: Instrument for Preaccession Assistance in Rural Development.

U čemu se IPARD fond razlikuje u odnosu na druge subvencije za poljoprivredu?

Jedna od najbitnijih razlika, pa i prednosti IPARD programa u odnosu na druge programe subvencionisanja poljoprivrede jeste: pravna sigurnost. Kod drugih mera subvencionisanja, poljoprivrednik realizuje investiciju pa onda posle aplicira za povraćaj, bez ikakvih garancija da će njegova aplikacija biti uspešna i da će tako dobiti deo uloženog novca nazad. Kod IPARD programa stvari funkcionišu tako što poljoprivrednik prvo aplicira, pa onda tek nakon odobravanja projekta realizuje investiciju. Ovo donosi visok nivo pravne sigurnosti da će biti izvršen povraćaj dela investicije jer se od države dobije “papir” – rešenje o odobravanju projekta, kojim se poljoprivredniku garantuje povraćaj (inače većeg) dela uloženih sredstava.

Zašto aplicirati za IPARD podršku?

  • Zato što je IPARD najkompletniji program za razvoj poljoprivrede preko koga je moguće odjednom dobiti podršku za više različitih vrsta investicija.
  • Zbog pravne sigurnost obrazložene u prethodnom pasusu, a koja garantuje povraćaj uloženih novčanih sredstava.
  • Zato što je procenat povraćaja visok i kreće se do 70%.
  • Zato što je preko IPARD moguće realizovati i velike investicije. Zavisno od “mere”, maksimalan iznos podsticaja kreće se i do 2.000.000 EUR.

IPARD program trenutno funkcioniše u okviru sledećih “mera”:

  • Mera 1 (M1) – Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava u nabavku novog traktora
  • Mera 1 (M1) – Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava (osim traktora)
  • Mera 3 (M3) – Investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda
  • Mera 7 (M7) – Diverzifikacija poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja (podrška razvoju ruralnog turizma)

Kako da obezbedim subvenciju iz IPARD fonda? Koji je prvi korak?

Prvi korak je da nas kontaktirate preko kontakt forme na https://ipardfond.rs/kontakt/ i pružite neke osnovne informacije o svom gazdinstvu/privrednom subjektu, kao i o planiranoj investiciji. Nakon ovog inicijalnog kontakta, ako procenimo da postoji određeni potencijal za obezbeđivanje subvencije, mi Vas kontaktiramo i vrši se popunjavanje jednog upitnika zarad detaljnog upoznavanja sa “situacijom na terenu” i Vašom investicionom idejom. Na osnovu datih podataka, za Vas radimo sveobuhvatnu i potpuno besplatnu analizu ispunjenosti brojnih uslova za uspešno apliciranje u IPARD program. O rezultatima same analize Vas obaveštavamo tokom telefonskog razgovora. Ako analiza pokaže da ispunjavate uslove i da po aktuelnim kriterijumima imate dobre šanse da budete uspešni na javnom pozivu, onda Vam predlažemo sklapanje ugovora o saradnji zarad obezbeđivanja podsticaja iz IPARD fonda. Standardno, po sklapanju ugovora o saradnji je potrebno uplatiti i prvu ratu naknade za usluge, čija visina zavisi od više kriterijuma, a pre svega od vrednosti i komplikovanosti investicije (recimo investicija u izgradnju objekata je komplikovanija od nabavke jednog traktora). Ovom prvom uplatom se pokriva samo jedan manji deo konsultantskih troškova, dok se većina ovih troškova plaća tek nakon odobrenja projekta. Na sve ove troškove imate pravo povraćaja u istom procentu kao i za ostale troškove investicije, tako da se na kraju i većina konsalting troškova finansira iz IPARD programa.
Ako međutim gorepomenuta analiza pokaže da ne ispunjavate uslove ili da Vam aktuelni kriterijumi IPARD javnog poziva nisu naklonjeni, saradnju i ne predlažemo, a kako bi Vas poštedeli nepotrebnih troškova. Naši dosadašnji klijenti imaju prolaznost veću od 90% upravo zbog ovakvog našeg pristupa i politike rada sa klijentima.

Ko smo mi?

Mi smo tim konsultanata za IPARD program za poljoprivredu iz različitih delova Srbije (Leskovca, Niša, Knjaževca, Beograda i Novog Sada). Iza nas je više od 20 godina iskustva u izradi projekata, obezbeđivanju donacija i realizaciji programa finansiranih iz različitih fondova Evropske Unije, kao i fondova brojnih drugih donatora. Obezbedili smo finansijska sredstva i implementirali više od 150 projekata finansiranih iz donacija. Upravo ovo i drugo naše iskustvo koristimo za pružanje konsultantske podrške poljoprivrednim proizvođačima, prerađivačima hrane i vlasnicima kapaciteta ruralnog turizma za obezbeđivanje investicionih sredstava/subvencija iz IPARD programa.

Po čemu se razlikujemo u odnosu na neke druge IPARD konsultantske kuće?

Po tome što naši dosadašnji korisnici za IPARD subvencije imaju prolaznost veću od 90%. Naši korisnici su većinom fizička lica – nosioci poljoprivrednih gazdinstava, a u manjem procentu i klijenti koji pripadaju sektoru mikro i malih privrednih subjekata.

Mi ne pružamo konsultantske usluge aplikantima za koje procenimo da zbog aktuelnih kriterijuma imaju nešto slabije šanse da im se odobri projekat iz IPARD programa. Nama je stalo da dođe do realizacije investicije, odnosno da projekat bude odobren, čime jačamo i sopstvene reference kao konsultanti čijih 90 i više odsto klijenata jeste uspešno na IPARD javnim pozivima.

Da li su troškovi konsultantskih usluga prihvatljiv trošak i da li i za ove troškove imam pravo na povraćaj sredstava?

Da. Tzv. opšti troškovi, odnosno troškovi za konsultantske usluge, studije izvodljivosti i ostale usluge za pripremu, pribavljanje, odnosno izradu dokumentacije za ostvarivanje prava na odobravanje projekata kao i ostvarivanje prava na odobravanje isplate IPARD podsticaja, ko-finansiraju se u istom procentu i po istim pravilima kao i ostali troškovi investicije. Kako naše usluge ne sadrže PDV, za fizička lica je procenat povraćaja na naše usluge i veći nego za ostale troškove investicije koji po pravilu sadrže pdv (recimo u odnosu na povraćaj na punu cenu traktora sa PDV).

Kontaktirajte nas preko: https://ipardfond.rs/kontakt/