Šta je IPARD

IPARD je pretpristupni program Evropske unije vredan 175 miliona EUR, a kada je reč o Srbiji on se odnosi na period od 2014. do 2020. godine. IPARD III će biti naslednik IPARD II programa, za period 2021-2027.

IPARD je sastavni deo IPA (Instrument pretpristupne pomoći, eng. Instrument for Preaccession Assistance) odnosno njegova 5. komponenta, koja se odnosi na ruralni razvoj. Program IPARD predstavlja jednu od prioritetnih oblasti IPA, namenjenu ruralnom razvoju. IPARD je skraćenica od: Instrument for Preaccession Assistance in Rural Development.

U čemu se IPARD fond razlikuje u odnosu na druge subvencije za poljoprivredu?

Jedna od najbitnijih razlika, pa i prednosti IPARD programa u odnosu na druge programe subvencionisanja poljoprivrede jeste: pravna sigurnost. Kod drugih mera subvencionisanja, investitor realizuje investiciju pa onda posle aplicira za povraćaj, bez ikakvih garancija da će njegova aplikacija biti uspešna i da će tako dobiti deo uloženog novca nazad. Kod IPARD programa stvari funkcionišu tako što investitor prvo aplicira, pa tek nakon odobravanja projekta realizuje investiciju. Ovo donosi visok nivo pravne sigurnosti da će biti izvršen povraćaj dela investicije jer se od države dobije “papir” – rešenje o odobravanju projekta, kojim se investitoru garantuje povraćaj (inače većeg) dela uloženih sredstava.

Zašto aplicirati za IPARD podršku?

  • Zato što je IPARD najkompletniji program za razvoj poljoprivrede preko koga je moguće odjednom dobiti podršku za više različitih vrsta investicija.
  • Zbog prethodno obrazložene pravne sigurnosti, a koja garantuje povraćaj dela uloženih novčanih sredstava.
  • Zato što je procenat povraćaja visok i kreće se do 70%.
  • Zato što je preko IPARD moguće realizovati i velike investicije. Zavisno od “mere”, maksimalan iznos podsticaja kreće se i do 2.000.000 EUR.

IPARD program trenutno funkcioniše u okviru sledećih “mera”:

  • Mera 1 (M1) – Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava u nabavku novog traktora
  • Mera 1 (M1) – Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava (osim traktora). Napomena: planiran budžet od čak 6,6 milijardi RSD za javni poziv najavljen za april 2021.
  • Mera 3 (M3) – Investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda
  • Mera 7 (M7) – Diverzifikacija poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja (podrška razvoju ruralnog turizma)

Kako da obezbedim subvenciju iz IPARD fonda? Koji je prvi korak?

Prvi korak je da nas kontaktirate preko kontakt forme na https://ipardfond.rs/kontakt/ i pružite neke osnovne informacije o svom gazdinstvu/privrednom subjektu, kao i o planiranoj investiciji.

Nakon ovog inicijalnog kontakta, ako procenimo da postoji potencijal da se obezbedi subvencija, mi Vas kontaktiramo i vrši se popunjavanje jednog upitnika zarad detaljnog upoznavanja sa “situacijom na terenu” i Vašom investicionom idejom. Na osnovu datih podataka za Vas radimo sveobuhvatnu i besplatnu analizu ispunjenosti brojnih uslova za uspešno apliciranje u IPARD program. O rezultatima analize Vas naknadno informišemo.

Ako ova analiza pokaže da ispunjavate uslove i da po aktuelnim kriterijumima imate velike šanse da budete uspešni na javnom pozivu, onda sklapamo ugovor o saradnji i krećemo sa radom na pripremi dokumentacije za apliciranje i konsaltingom, prvo u fazi apliciranja pa onda nakon odobrenja projekta i u fazi realizacije investicije.

Ako međutim gorepomenuta analiza pokaže da ne ispunjavate uslove ili da Vam aktuelni kriterijumi IPARD javnog poziva nisu naklonjeni, saradnju i ne predlažemo, a kako bi Vas poštedeli nepotrebnih troškova. Naši dosadašnji klijenti imaju prolaznost veću od 90% upravo zbog ovakvog našeg pristupa i politike rada sa klijentima.

Kako finansirati investiciju?

Obzirom da IPARD subvencije funkcionišu po principu povraćaja, odnosno investicija se finansira sopstvenim sredstvima pa se vrši povraćaj nakon se investicija završi, neophodno je obezbediti finansijska sredstva za realizaciju investicije. Ako korisnik IPARD programa nema mogućnosti da od ušteđevine ili iz prihoda od tekuće poljoprivredne ili druge proizvodnje finansira investiciju, on/ona može obezbediti bankarski kredit, obično bez upisa hipoteke, a zahvaljujući tome što poseduje Rešenje o odobrenju IPARD projekta. Gotovo sve komercijalne banke u Srbiji imaju zasebne kreditne proizvode kreirane specifično za IPARD korisnike.

Ima najava, dakle za sad još nema formalne odluke, da bi već od javnih poziva najavljenih od aprila 2021. godine, aplikantima kojima bude odobren projekat, odmah po odobrenju mogla biti izvršena uplata do 50% odobrene subvencije. Ovo bi mnogima barem jednim delom rešilo problem finansiranja investicije, s tim što je vrlo verovatno da će za dobijanje ovog avansa biti neophodno obezbeđivanje neke vrste bankarske garancije.

Ko smo mi?

Mi smo tim konsultanata za IPARD program iz različitih delova Srbije (Beograda, Leskovca i Novog Sada). Iza nas je više od 20 godina iskustva u izradi projekata, obezbeđivanju donacija i realizaciji programa finansiranih iz različitih fondova Evropske Unije, kao i fondova brojnih drugih donatora. Obezbedili smo finansijska sredstva i implementirali više od 150 projekata finansiranih iz donacija. Upravo ovo i drugo naše iskustvo koristimo za pružanje konsultantske podrške poljoprivrednim proizvođačima, prerađivačima hrane i vlasnicima kapaciteta ruralnog turizma za obezbeđivanje investicionih sredstava/subvencija iz IPARD fonda.

Po čemu se razlikujemo u odnosu na neke druge IPARD konsultantske kuće?

Po tome što naši dosadašnji korisnici za IPARD subvencije imaju prolaznost veću od 90%. Naši korisnici su većinom fizička lica – nosioci poljoprivrednih gazdinstava, a delom i klijenti koji pripadaju sektoru mikro i malih privrednih subjekata.

Mi ne pružamo konsultantske usluge aplikantima za koje procenimo da zbog aktuelnih kriterijuma imaju male šanse da im se odobri projekat. Nama je stalo da dođe do realizacije investicije, odnosno da projekat bude odobren, čime jačamo i sopstvene reference kao konsultanti čijih 90 i više odsto klijenata jeste uspešno na IPARD javnim pozivima.

Šta dobijate od nas?

Pre svega od nas dobijate kompletnu podršku da budete uspešni na javnom pozivu i da Vam se odobri projekat. Dodatno, od nas dobijate i podršku tokom realizacije investicije, a koja Vam omogućava da investiciju realizujete u skladu sa Rešenjem kojim Vam je projekat odobren, te da i na taj način osigurate da dođe do isplate subvencije, odnosno povraćaja dobrog dela uloženih sredstava. Na kraju investicije, od nas dobijate podršku da Vam se odobri “zahtev za isplatu” i budu Vam uplaćena novčana sredstva.

Konkretno, od nas dobijate proizvode kao što je poslovni plan, dokument bez kojeg apliciranje nije moguće, kao i brojne druge proizvode (dokumente) od kojih su najvažniji bitniji “zahtev za odobravanje projekta za IPARD podsticaj” i “zahtev za odobravanje isplate IPARD podsticaja”, sa različitom pratećom dokumentacijom.

Međutim, najvažniji proizvod koji dobijate od nas jeste konsalting, i to u kontinuitetu od trenutka sklapanja ugovora o saradnji do trenutka isplate IPARD podsticaja. Radi se o često višegodišnjem poslovnom odnosu koji pre svega podrazumeva davanje stručnih saveta sa naše strane, i to iz brojnih oblasti kao što su pravni i ekonomsko-finansijski konsalting, marketing i odnosi sa javnošću, konsalting u vezi ispunjavanje EU i nacionalnih standarda u oblastima kao što su životna sredina, fitisanitarni uslovi, dobrobit životinja, zdravlje bilja, planiranje i izgradnja… Postoji mogućnost dobijanja podrške i iz oblasti projektovanja građevinskih objekata u sklopu naših usluga.

Da li su troškovi konsultantskih usluga prihvatljiv trošak i da li i za ove troškove imam pravo na povraćaj sredstava?

Da. Tzv. opšti troškovi, odnosno troškovi za konsultantske usluge, studije izvodljivosti i ostale usluge za pripremu, pribavljanje, odnosno izradu dokumentacije za ostvarivanje prava na odobravanje projekata kao i ostvarivanje prava na odobravanje isplate IPARD podsticaja, ko-finansiraju se u istom procentu i po istim pravilima kao i ostali troškovi investicije. Kako naše usluge ne sadrže PDV, za fizička lica je procenat povraćaja na naše usluge i veći nego za ostale troškove investicije koji po pravilu sadrže PDV.

Kontaktirajte nas preko: https://ipardfond.rs/kontakt/