Kako dobiti IPARD donaciju?

Koji je prvi korak?

Prvi korak je da nas kontaktirate preko kontakt forme na https://ipardfond.rs/kontakt/ i pružite neke osnovne informacije o svom gazdinstvu/privrednom subjektu, kao i o planiranoj investiciji.

Nakon ovog inicijalnog kontakta, ako procenimo da postoji potencijal da se obezbedi subvencija, mi Vas kontaktiramo i vrši se popunjavanje jednog upitnika zarad detaljnog upoznavanja sa “situacijom na terenu” i Vašom investicionom idejom. Na osnovu datih podataka za Vas radimo sveobuhvatnu i besplatnu analizu ispunjenosti brojnih uslova za uspešno apliciranje u IPARD program. O rezultatima analize Vas naknadno informišemo.

Ako ova analiza pokaže da ispunjavate uslove i da po aktuelnim kriterijumima imate velike šanse da budete uspešni na javnom pozivu, onda sklapamo ugovor o saradnji i krećemo sa radom na pripremi dokumentacije za apliciranje i konsaltingom, prvo u fazi apliciranja pa onda nakon odobrenja projekta i u fazi realizacije investicije.

Ako međutim gorepomenuta analiza pokaže da ne ispunjavate uslove ili da Vam aktuelni kriterijumi IPARD javnog poziva nisu naklonjeni, saradnju i ne predlažemo, a kako bi Vas poštedeli nepotrebnih troškova. Naši dosadašnji klijenti imaju prolaznost veću od 90% upravo zbog ovakvog našeg pristupa i politike rada sa klijentima.

Kako finansirati investiciju?

Obzirom da IPARD subvencije funkcionišu po principu povraćaja, odnosno investicija se finansira sopstvenim sredstvima pa se vrši povraćaj nakon se investicija završi, neophodno je obezbediti finansijska sredstva za realizaciju investicije. Ako korisnik IPARD programa nema mogućnosti da od ušteđevine ili iz prihoda od tekuće poljoprivredne ili druge proizvodnje finansira investiciju, on/ona može obezbediti bankarski kredit, obično bez upisa hipoteke, a zahvaljujući tome što poseduje Rešenje o odobrenju IPARD projekta. Gotovo sve komercijalne banke u Srbiji imaju zasebne kreditne proizvode kreirane specifično za IPARD korisnike.

Ima najava, dakle za sad još nema formalne odluke, da bi već od javnih poziva najavljenih od aprila 2021. godine, aplikantima kojima bude odobren projekat, odmah po odobrenju mogla biti izvršena uplata do 50% odobrene subvencije. Ovo bi mnogima barem jednim delom rešilo problem finansiranja investicije, s tim što je vrlo verovatno da će za dobijanje ovog avansa biti neophodno obezbeđivanje neke vrste bankarske garancije.

Da li i za trošak za konsalting imam pravo na subvenciju?

Da. Svi tzv. opšti troškovi, odnosno troškovi za konsultantske usluge, studije izvodljivosti, usluge projektovanja građevinskih objekata i ostale usluge za pripremu, pribavljanje, odnosno izradu dokumentacije za ostvarivanje prava na odobravanje projekata kao i ostvarivanje prava na odobravanje isplate IPARD podsticaja, subvencionišu se u istom procentu i po sličnim pravilima kao i glavni troškovi investicije. Kako naše usluge ne sadrže PDV, za fizička lica je procenat povraćaja na naše usluge i veći nego za ostale troškove investicije koji po pravilu sadrže PDV.

Dalje na stranici “Naše usluge i podrška