Naše usluge i podrška

Ko smo mi?

Mi smo tim konsultanata za IPARD program iz različitih delova Srbije (Beograda, Leskovca i Novog Sada). Iza nas je više od 20 godina iskustva u izradi projekata, obezbeđivanju donacija i realizaciji programa finansiranih iz različitih fondova Evropske Unije, kao i fondova brojnih drugih donatora. Obezbedili smo finansijska sredstva i implementirali više od 150 projekata finansiranih iz donacija. Upravo ovo i drugo naše iskustvo koristimo za pružanje konsultantske podrške poljoprivrednim proizvođačima, prerađivačima hrane i vlasnicima kapaciteta ruralnog turizma za obezbeđivanje investicionih sredstava/subvencija iz IPARD fonda.

Šta dobijate od nas?

Pre svega od nas dobijate kompletnu podršku da budete uspešni na javnom pozivu i da Vam se odobri projekat. Dodatno, od nas dobijate i podršku tokom realizacije investicije, a koja Vam omogućava da investiciju realizujete u skladu sa Rešenjem kojim Vam je projekat odobren, te da i na taj način osigurate da dođe do isplate subvencije, odnosno povraćaja dobrog dela uloženih sredstava. Na kraju investicije, od nas dobijate podršku da Vam se odobri “zahtev za isplatu” i budu Vam uplaćena novčana sredstva.

Konkretno, od nas dobijate proizvode kao što je poslovni plan, dokument bez kojeg apliciranje nije moguće, kao i brojne druge proizvode (dokumente) od kojih su najvažniji bitniji “zahtev za odobravanje projekta za IPARD podsticaj” i “zahtev za odobravanje isplate IPARD podsticaja”, sa različitom pratećom dokumentacijom.

Međutim, najvažniji proizvod koji dobijate od nas jeste konsalting, i to u kontinuitetu od trenutka sklapanja ugovora o saradnji do trenutka isplate IPARD podsticaja. Radi se o često višegodišnjem poslovnom odnosu koji pre svega podrazumeva davanje stručnih saveta sa naše strane, i to iz brojnih oblasti kao što su pravni i ekonomsko-finansijski konsalting, marketing i odnosi sa javnošću, konsalting u vezi ispunjavanje EU i nacionalnih standarda u oblastima kao što su životna sredina, fitisanitarni uslovi, dobrobit životinja, zdravlje bilja, planiranje i izgradnja… Postoji mogućnost dobijanja podrške i iz oblasti projektovanja građevinskih objekata u sklopu naših usluga.

Po čemu se razlikujemo u odnosu na neke druge IPARD konsultantske kuće?

Po tome što naši dosadašnji korisnici za IPARD subvencije imaju prolaznost veću od 90%. Naši korisnici su većinom fizička lica – nosioci poljoprivrednih gazdinstava, a delom i klijenti koji pripadaju sektoru mikro i malih privrednih subjekata.

Mi ne pružamo konsultantske usluge aplikantima za koje procenimo da zbog aktuelnih kriterijuma imaju male šanse da im se odobri projekat. Nama je stalo da dođe do realizacije investicije, odnosno da projekat bude odobren, čime jačamo i sopstvene reference kao konsultanti čijih 90 i više odsto klijenata jeste uspešno na IPARD javnim pozivima.

Razlikujemo se i po tome što pružamo podršku po “meri klijenta”, što znači da smo uvek dostupni za klijente i odgovaramo na sve upite ili potrebe klijenata u vezi investicije. Ovo postižemo i time što ne sklapamo ugovore sa velikim brojem klijenata – više smo fokusirani na kvalitet nego na kvantitet. Samim tim veoma smo temeljiti u našem pristupu investicijama.

Kontaktirajte nas preko: https://ipardfond.rs/kontakt/