shadow
IPARD fond konsalting >

Plan poziva za IPARD III u 2024. godini

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede objavilo je plan poziva za IPARD III program za 2024. godinu.

Inače, ovaj program će se sprovoditi do 2027. godine.

Najpre će biti raspisan poziv za Meru 1 – Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava.… ČITAJ DALJE

Konkurs iz IPARD III programa ipak decembra 2023. godine?

Postupak usvajanja Predloga zaklјučka kojim Vlada Republike Srbije usvaja IPARD III program za Republiku Srbiju za period 2021-2027 godine je započet. U vezi sa tim, do kraja godine očekuju se i prvi javni pozivi u okviru IPARD III ciklusa, najpre za Meru 1, gde postoji najveće interesovanje korisnika, a onda i za ostale reakreditovane mere.ČITAJ DALJE

plan IPARD III poziva 2023

Konkurs iz IPARD III programa već tokom septembra ili oktobra?

Prva sednica IPARD III Odbora za praćenje sprovođenja IPARD programa održana je 28. juna 2023. godine. Glavne teme odnosile su se na predstavljanje Poslovnika o radu Odbora, Plana vrednovanja za IPARD III program, Plana aktivnosti vidljivosti i komunikacije za period 2021-2027, kao i kriterijuma za bodovanje i rangiranje u okviru IPARD mere Diverzifikacija poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja.… ČITAJ DALJE

Iz IPARD programa avansno 50 odsto sredstava

Direktorka Uprave za agrarna plaćanja Biljana Petrović izjavila je tokom prezentacije održane 16.12.2020. na Novosadskom sajmu poljoprivrede, da se radi na izmeni zakonskog okvira koji bi omogućio podnosiocima zahteva za odobrenje IPARD projekata da po dobijanju pozitivnih rešenja povuku do 50 odsto odobrenog iznosa podrške.… ČITAJ DALJE