shadow

Raspisan javni poziv za Meru 1 IPARD programa

Šesti javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava – kupovinu nove mehanizacije i opreme, kao i izgradnju objekata raspisan je 21.juna 2021. godine....

Izmena Pravilnika za Meru 1

Pravilnik o IPARD podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava izmenjen je krajem maja 2021. godine. Novi Pravilnik se može preuzeti ovde: http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2018/78/4… ČITAJ DALJE