shadow
IPARD fond konsalting > Aktuelno > Ubedljivo najveće interesovanje za traktore na dosadašnjim IPARD javnim pozivima

Ubedljivo najveće interesovanje za traktore na dosadašnjim IPARD javnim pozivima

U okviru Mere 1 IPARD programa namenjenje investicijama u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava, do sada je raspisano ukupno 5 javnih poziva. Od ovog broja, 2 javna poziva je bilo namenjeno za nabavku traktoru, dok su preostala 3 javna poziva bila namenjena nabavci opreme, mašina i mehanizacije, kao i izgradnji poljoprivrednih objekata.

Od raspisivanja prvog javnog poziva u okviru Mere 1 IPARD, 25. decembra 2017. godine pa sve do zatvaranja petog javnog poziva u okviru Mere 1 IPARD, 23. decembra 2019. godine, podršku za svoje investicije preko IPARDa zahtevalo je 1235 poljoprivrednih gazdinstava.

Ubedljivo najveće interesovanje poljoprivrednih gazdinstava izraženo je za nabavku novog traktora jer je od ukupno 1235 zahteva, čak 829 zahteva bilo upravo u vezi sa nabavkom novog traktora uz podršku IPARD programa.

Na grafikonu ispod može se pogledati ukupan do sada broj podnetih zahteva u odnosu na grupu zahtevane investicije:

Na grafikonu ispod može se pogledati ukupan do sada broj podnetih zahteva u odnosu na tip zahtevane investicije: