shadow
IPARD fond konsalting > Aktuelno > Vlada usvojila izmene zakona koje omogućavaju isplatu IPARD avansa

Vlada usvojila izmene zakona koje omogućavaju isplatu IPARD avansa

Na 87. sednici Vlade R. Srbije održanoj 27. oktobra 2021. godine, usvojen je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju. Ako ovaj predlog Vlade u sadašnjoj formi bude usvojen i u Narodnoj skupštini R. Srbije, a za očekivati je da će se ovo desiti, izmenjeni Zakon o poljoprivredi i ruralnom razvoju (dalje: Zakon) doneće određene novitete u implementaciji IPARD programa u R. Srbiji, kao i nekim drugim oblastima od značaja za poljoprivredu i ruralni razvoj.

Izmenom Zakona korisnicima IPARD podsticaja omogućava se avansno plaćanje u iznosu do 50% odobrene javne pomoći (drugim rečima do 50% od odobrene subvencije). Vlada kaže da se “izmenama Zakona IPARD korisnicima obezbeđuje značajan deo finansijskih sredstava neophodnih za realizaciju planirane investicije, dok se istovremeno korišćenjem avansnog plaćanja utiče na poboljšanje apsorpcije EU finansijskog doprinosa i smanjenje rizika od povraćaja sredstava Evropskoj uniji”.

Zakon propisuje i da odobrenje avansne isplate podleže bankarskoj garanciji ili ekvivalentnoj garanciji koja odgovara iznosu od 110% zahtevanog avansnog iznosa, kao i to da se postupak za odobravanje avansne isplate IPARD podsticaja pokreće po zahtevu korisnika podsticaja, koji se podnosi IPARD agenciji (Upravi za agrarna plaćanja) u roku od 60 dana od prijema konačnog rešenja kojim se odobrava projekat. Rešenje po zahtevu za odobravanje avansne isplate IPARD podsticaja donosi se u roku od mesec dana od dana pokretanja postupka za odobravanje avansne isplate IPARD podsticaja.

Izmenjeni Zakon dodatno definiše da se postupak za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje sastoji iz postupka za odobravanje projekta i postupka za odobravanje isplate, kao što je ovo bio slučaj i do sada. Međutim, Zakon uvodi novitet da se postupak za odobravanje isplate sastoji iz postupka za odobravanje avansne isplate IPARD podsticaja i postupka za odobravanje konačne isplate IPARD podsticaja.

Zakon istovremeno donosi i dosta strožu proceduru u vezi odobravanja IPARD podsticaja. Tako Zakon propisuje da u postupku za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava (Mera 1), zatim investicije koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva (Mera 3), kao i za investicije u diverzifikaciju poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja (Mera 7), Uprava bez razmatranja odbacuje zahtev za odobravanje projekta koji nije: dostavljen na propisanom uredno popunjenom obrascu zahteva, kao i zahtev za odobravanje projekta uz koji nisu dostavljene uredne ponude za nabavku investicije, poslovni plan i popis pokretne i nepokretne imovine na dan 31. decembar prethodne godine u odnosu na godinu u kojoj se podnosi zahtev. Još uvek aktuelni Zakon ne propisuje mogućnost “odbacivanja bez razmatranja” zahteva za odobrenje projekta iz gore citiranih razloga.

Zakon donosi i nove obaveze za IPARD korisnike. Naime, korisnici IPARD podsticaja za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava (Mera 1), u zavisnosti od sektora u kome je investicija realizovana, imaće obavezu da u periodu od pet godina od dana isplate IPARD podsticaja obavljaju biljnu proizvodnju na površinama poljoprivrednog zemljišta upisanim u registru poljoprivrednih gazdinstava, odnosno stočarsku proizvodnju sa odgovarajućim stočnim fondom, koji odgovaraju površinama pod odgovarajućim biljnim kulturama, odnosno brojem grla stoke koji su posebnim propisom kojima se propisuje ostvarivanje prava na IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava propisani kao minimalni uslovi u pogledu površine, odnosno broja grla stoke, za ostvarivanje prava na odobravanje isplate IPARD podsticaja. Drugim rečima, korisnici Mere 1 IPARD imaće obavezu da 5 godina nakon konačne isplate IPARD podsticaja održavaju površine pod kulturom, odnosno broj grla stoke na nivou koji nije ispod minimuma definisanog pravilnikom za Meru 1 u trenutku isplate IPARD podsticaja.

Zakon donosi i novu petogodišnju obavezu kad su u pitanju investicije koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva (Mera 3) u pitanju, ali ne i sličnu novu obavezu za investicije u diverzifikaciju poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja (Mera 7).

Na kraju, Zakon pored i drugih brojnih izmena važnih za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje, ali ne na nivou važnosti kao analizirane iznad, propisuje uvođenje softverskog rešenja nazvanog “eAgrar”. eAgrar treba da od 1. jula 2022. godine omogući efikasnije vođenje Registra poljoprivrednih gazdinstava, a kasnije i efikasnije upravljanje isplatama podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Softversko rešenje eAgrar sastojaće se iz elektronskog portala preko koga će poljoprivrednici pristupati podacima o svom gazdinstvu, ali i DMS-a (document management system) koji će služiti za obradu primljenih zahteva. Ovim zakonom omogućava se podnošenje elektronskih zahteva za upis u RPG, izmenu podataka, obnovu registracije i brisanje iz RPG-a, kao i uvezivanje sistema sa svim relevantnim javnim evidencijama i automatsko preuzimanje potrebnih podataka, što će značajno olakšati obradu zahteva, a kao krajnji ishod imati ažurniji registar i bržu isplatu podsticaja. Poljoprivrednici će moći da podnose elektronske zahteve samostalno ili da zatraže pomoć u podnošenju ukoliko je to potrebno (u regionalnim/lokalnim kancelarijama, od strane poljoprivrednih stručnih službi i sl.).